Trudno w naszym kraju nie zauważyć ogromnego potencjału do domknięcia obiegu surowców. Jak można to zrobić w sposób efektywny? Poprzez zrównoważone gospodarowanie biomasą w Polsce.

Według raportu Circularity Gap1 wskaźnik cyrkularności dla Polski wynosi 10,2%. Zgodnie z szacunkami naszego instytutu dobre gospodarowanie biomasą mogłoby ten wskaźnik podwyższyć nawet do 24%, stając się kołem napędowym dla GOZ.

Źródła biomasy

Szukając możliwości na domknięcie koła gospodarki cyrkularnej, warto zwrócić uwagę na możliwości wynikające z wykorzystania różnych źródeł organicznych (biomasy), takich jak odpady komunalne, oczyszczalnie ścieków oraz gospodarstwa rolne. Ich substratowy potencjał do biogazowni oceniany jest w Polsce na 120–150 mln ton rocznie.

Surowce te są przekształcane w procesie fermentacji beztlenowej w biogaz, który stanowi alternatywne źródło energii i ciepła, z niskim, a nawet ujemnym śladem węglowym. To jednak nie wszystko. Poferment, który jest produktem ubocznym z biogazowni, może być dodatkowo wykorzystany jako doskonałej jakości naturalny nawóz.

Potencjał drzemiący w biogazie sprawia, że wraz z narastającymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, zmianami klimatu i ambitnymi celami energetycznymi, staje się on nie...