Z całą pewnością można stwierdzić, że czeka nas rewolucja, która może okazać się bardzo kosztowna dla wszystkich firm wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy. 5 sierpnia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało bowiem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. projekt ustawy ROP, który już teraz wywołuje wiele kontrowersji oraz wątpliwości. I to nie tylko na rynku odpadowym.

Oczywiście, w przedstawionym do konsultacji projekcie możemy znaleźć szereg propozycji, które niosą korzyści i mogą przyczynić się do wzrostu recyklingu w Polsce. Wśród nich można wskazać: zamysł wprowadzenia obowiązku stosowania w opakowaniach określonego udziału materiałów pochodzących z recyklingu, propozycję umożliwienia producentowi wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela przejmującego obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach czy rezygnację z uzyskiwania poziomów odzysku i skupienie się na recyklingu. 

Niemniej jednak wiele propozycji zawartych w tym projekcie budzi istotne wątpliwości, a zaproponowane przez MKiŚ zmiany o charakterze rewolucyjnym mogą przynieść trudne do przewidzenia skutki. Przyczyni się to, co prawda, do znacznych wpływów z tytułu opłat produktowych, natomi...