W toku toczących się prac konsultacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dotyczących zasadności wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonującej od 2021 r. Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego zgłosił potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze sposobu uregulowania materii zamówień in house. 

Propozycja CPK zmierza do uregulowania wskazanej materii w sposób w pełni analogiczny do tego, jak to nastąpiło w ramach dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, oraz w szeregu państw członkowskich UE. Zamówienia wewnętrzne miałyby być wyłączone z zakresu stosowania regulacji P.z.p., a przesłanki umożliwiające jej zastosowanie zostać ukształtowane lustrzanie względem ww. dyrektywy zamówieniowej, co w szczególności dotyczy 80%, a nie 90% progu przychodowego w obrębie przesłanki zależności ekonomicznej podmiotu kontrolowanego względem zamawiającego. 

Istota zamówień wewnętrznych

Dyskutując o in house, należy pamiętać, że w ujęciu konstrukcyjnym zamówienie wewnętrzne stanowią realizację zadania z wykorzystaniem zasobu własnego, co podkreśla m.in. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując, że przy zastosowaniu...