W minionym roku dramatyczna sytuacja finansowa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pogłębiała się. Potwierdzeniem jest ankieta przeprowadzona pod koniec roku przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, dotycząca aktualnej sytuacji finansowej w kontekście procedowania wniosków taryfowych. Co z niej wynika? 

Zebrane od ankietowanych odpowiedzi dowodzą, że 72% firm wodociągowo-kanalizacyjnych wstrzymało inwestycje, około 74,5% podmiotów poniosło stratę za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, a 30% straciło płynność finansową. Ponad 52% pytanych przez nas firm wod-kan zmuszonych było zamrozić wzrost wynagrodzeń, a 39% zaciągnąć dodatkowe zobowiązania finansowe. 

Kryzys finansowy branży 

Izba od dłuższego czasu zwracała uwagę na kryzys finansowy branży wod-kan. Niestety, mimo apeli, w tym także spółek wodociągowych, nie udało się wypracować kompromisu w zakresie opracowania zasad i katalogu przyczyn mogących być przedmiotem złożenia wniosku taryfowego o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowych taryf. Z sygnałów, jakie docierały do Izby w minionym roku, wynika jednoznacznie, że wnioski taryfowe były procedowane w sposób przewlekły. 

Potwierdzeniem powyższego są wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli – delegaturę w Poznaniu i Szczecinie. W wystąpieniu pokontrolnym szczecińskiej delegatury ...