Ciąg przemian towarzyszących światowej energetyce oraz coraz większe zapotrzebowanie na prąd wymuszają podejmowanie nowych inicjatyw w tym zakresie oraz rozwijanie tak zwanych zielonych instalacji. To energia pozyskiwana już nie tylko z fotowoltaiki i pracy wiatraków, ale również z kompostowni odpadów organicznych.

Dostępność odpadów organicznych, z których możemy pozyskiwać zieloną energię, jest praktycznie nieograniczona. Ta frakcja stanowi znaczną część odpadów każdego gospodarstwa domowego i, niestety, wskaźniki jej przetworzenia nadal nie są zadowalające. Deponowane na składowiskach odpadów, ulegają przemianom chemicznym, w wyniku których do atmosfery trafiają gazy cieplarniane takie jak metan i dwutlenek węgla. Zgodnie z opublikowanymi danymi Agencji Ochrony Środowiska (EPA), nieprzetworzone odpady organiczne tylko w Stanach Zjednoczonych odpowiadają za 15,1% emisji metanu w tym kraju. Ponadto, według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, aż 30% wyprodukowanej żywności każdego roku jest marnowana i trafia na składowiska. Oszacowano, że w ten sposób świat traci 680 miliardów dolarów rocznie i jednocześnie musi wydać czterokrotność tej kwoty, aby zneutralizować gazy cieplarniane. 

Bioodpadów jest pod dostatkiem

Z&n...