Kupiony dzisiaj komputer jutro jest już przestarzały. Chwila radości z nowej rzeczy trwa krótko. Jednak w codziennym, domowym użytkowaniu nowy sprzęt spełni swoją rolę przez dłuższy czas. W szerszej eksploatacji może to być za mało. Na pewno chwila jest za krótka, jeśli IT ma służyć ochronie życia i bezpieczeństwa ludzi, kiedy klimat za oknem tak szybko się zmienia. Czy nowe technologie informatyczne nadążają, żeby jak najskuteczniej służyć społecznościom i przyrodzie? Sytuacja nie jest jednoznaczna.

Świat naszej rzeczywistości w ujęciu praktycznym opisany jest liczbami. Wysuwane teorie z zakresu techniki, aby mogły funkcjonować, stać się codziennymi, muszą przejść drogę od słów do opisania wartościami liczbowymi. W przeciwnym razie zostaną nacechowane emocjonalnie, co nie służy ich umocowaniu w technologiach i nie znajduje zastosowania. Technologie życia codziennego zostały dopuszczone do pospolitego użytkowania na podstawie zebranych danych i statystycznego opracowania tych wartości. Tylko kilka parametrów analitycznych wyznacza codzienność technologii, z których korzystamy. Podstawowymi są wartości średnie, mediana oraz istotność statystyczna lub jej brak w korelacji z innym wyrażeniem lub zbiorem tych wyrażeń. Przykładem takiej funkcjonalności są np.: limit prędkości w samochodzie, maksymalna liczba obrotów w pralce, najwyższa wartość, do jakie...