Należy mieć stalowe nerwy, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi branża związana z recyklingiem metali żelaznych i nieżelaznych. Jednak mimo iż boryka się ona z rozmaitymi problemami, to przetwórstwo tego typu surowców (głównie stali i aluminium) w naszym kraju odgrywa ważną rolę i Polska nie odstaje znacząco od światowej czołówki w tym zakresie. Faktem jest, że złom może być przetwarzany i odzyskiwany kilkukrotnie, zatem idealnie nadaje się do recyklingu. O kierunkach zagospodarowania metali, nowatorskich metodach ich odzysku oraz zmianach legislacyjnych można przeczytać w III części cyklu pt. ?Cztery strony recyklingu?. Jednym z problemów trapiących tę gałąź przemysłu są z pewnością pojazdy wycofane z eksploatacji i ich nielegalny demontaż. Receptę na to, jak uzdrowić tkwiący w zapaści, patologiczny i niebezpieczny dla środowiska system, można znaleźć na str. 8. Z kolei każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat zmian, jakie mają nastąpić w związku z wdrażaniem zapisów wynikających ze znowelizowanej dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odsyłam do tekstu na str. 10. Recykling metali wiąże się również z zagospodarowaniem baterii. Jednym z podmiotów, który konsekwentnie już od dziesięciu lat uczy, jak postępować z tego typu wyeksploatowanymi wyrobami, jest Organizacja Odzysku REBA. Jak wynika z raportu podsumowującego dziesięcioletnią działalność spółki, dzięki niemal 27 tys. miejsc odbioru zużytych baterii udało się zebrać i skierować do odzysku ponad 5 tys. ton zużytych baterii. Inną wartą podkreślenia inicjatywą w zakresie edukacji ekologicznej jest realizowany przez fundację Recal program odzysku aluminium z puszek po napojach. Jak informuje spółka, nasz kraj osiąga jeden z najlepszych wyników w zakresie recyklingu tych opakowań spośród państw członkowskich UE. Bez wielu inicjatyw na rzecz recyklingu metali z pewnością koszt ich wydobycia i transportu, a w konsekwencji produktu końcowego byłby wyższy. Prężna działalność tego sektora zapewnia wiele korzyści, w tym pomaga chronić środowisko.

Barbara Krawczyk, redaktor prowadzący