W dawnej Europie w zasadzie każde większe miasto było zbudowane na kształt cytadeli. W centrum zazwyczaj znajdował się gród lub zamek, który otoczony był wysokimi murami obronnymi, a czasami nawet fosą. Dziś dawne twierdze nie muszą już zapewniać bezpieczeństwa mieszkańcom. Z wykorzystaniem ich elementów obronnych w wielu przypadkach utworzono nowe parki miejskie.

Funkcjonalność fortyfikacji miejskich przestała mieć znaczenie, gdy wynaleziono armaty, czołgi oraz samoloty. Z tego względu od początku XIX w. w wielu europejskich miastach zaczęto demontować dawne mury i bramy miejskie, tłumacząc to brakiem ich wykorzystania i ograniczaniem przez nie przestrzeni miejskiej. W taki sposób murów miejskich pozbył się np. Kraków – w ich miejscu powstał okalający Stare Miasto zieleniec, zwany Plantami. W wielu przypadkach mury zaczęły być naturalnie wykorzystywane jako część ściany budynków mieszkalnych, jak jest do dziś np. w Toruniu przy ul. Podmurnej. Natomiast tereny dawnych fos miejskich w wielu przypadkach osuszono i urządzono w nich miejsca służące wypoczynkowi i rekreacji. Dla przykładu na terenie dawnej fosy miejskiej w Chojnicach znajduje się park, plac zabaw i amfiteatr. Z kolei w Toruniu jest to boisko, a dawną fosę miejską we Wrocławiu cały czas wypełnia woda i mie...