Projekt „Zielone ulice Warszawy” to ambitny pomysł na zieloną metamorfozę miasta, która ma uczynić je miejscem bardziej przyjaznym mieszkańcom i wyjść naprzeciw zmianom klimatycznym.

Jak wiadomo, wprowadzanie zieleni do miast to jeden z prostszych i najmniej kosztownych sposobów poprawy warunków życia w mieście. Pozwala poprawić miejski mikroklimat, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, podnieść estetykę przestrzeni, zapewnić mieszkańcom miejsca odpoczynku i rekreacji, poprawiając ich zdrowie i samopoczucie. Więcej zieleni to zwiększona retencja wody w glebie, zabezpieczenie przed ulewami i suszą, obniżenie temperatury latem i redukcja efektu miejskiej wyspy ciepła. 

Włodarzom Warszawy marzy się stworzenie sieci zielonych korytarzy, którymi będzie można poruszać się po mieście, a co za tym idzie – codziennie korzystać z dobroczynnego kontaktu z zielenią.

Zielona sieć – główne arterie miasta

Projekt został zainicjowany przez m.st. Warszawę w 2017 r., a jego celem jest zmiana wyglądu 76 największych warszawskich ulic, głównie krajowych, wojewódzkich i powiatowych, które nie są zarządzane przez GDKiA. Zazielenione zostaną główne arterie miasta. Projekt realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) obejmuje nie tylko tereny pa...