Wodór jest najlżejszym i najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Szacuje się, że 92,7% atomów występujących w poznanym wszechświecie to wodór, hel stanowi 7,2%, a reszta pierwiastków ma udział na poziomie jedynie 0,1%. 

W postaci wolnej w skorupie ziemskiej występuje tylko śladowa jego ilość (0,15%). W atmosferze ziemskiej jest to nawet mniej niż 0,1 ppm. Niemal nieograniczone pokłady wodoru magazynowane są w wodzie, węglowodorach, substancjach organicznych, organizmach żywych i związkach nieorganicznych. 

Możliwości pozyskania wodoru z tego typu źródeł jest wiele, jednakże wiąże się to z mniej lub bardziej korzystnym bilansem energetycznym. W aspekcie energetycznym wodór postrzegany jest jako sposób transportu energii, jednak jego przetwarzanie w maszynach cieplnych spowodowało, że z czasem znalazł miejsce w rodzinie paliw na równi z gazem ziemnym, benzyną czy olejem napędowym. 

Przewodność i wartość energetyczna

Rozpatrywany pierwiastek ma najwyższą przewodność cieplną spośród wszystkich składników, wynoszącą 0,1745 W/mK, a jego ciepło właściwe to 14,195 kJ/kgK w 273 K. W porównaniu z paliwami konwencjonalnymi wodór ma największą wartość energetyczną w stosunku do jednostki masy, r...