Coraz częściej wspomina się o konieczności dostosowania przestrzeni miejskiej do nowych realiów wynikających ze zmian klimatycznych. Tzw. dachy zielone mogą być nie tylko odpowiedzią na coraz większe wymagania, jakie stawiają przed tkanką miejską zmieniające się warunki pogodowe, lecz także sposobem na podniesienie jej atrakcyjności.

Jednym z podstawowych sposobów łagodzenia zmian klimatycznych jest zwiększanie ilości terenów zieleni w miastach. Niestety nie idzie to w parze z zagęszczeniem zabudowy, które cieszy się rosnącym poparciem architektów i urbanistów. W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje się zazielenianie powierzchni budynków.

Wymóg nowoczesnych miast

Obecnie w wielu europejskich miastach obowiązują przepisy nakładające obowiązek tworzenia dachów zielonych na nowo powstających budynkach. W niektórych wymóg ten obejmuje również obiekty istniejące, na których prowadzone są prace remontowe. Takie regulacje funkcjonują już m.in. w Niemczech i Szwajcarii. 

Nowy budynek z dachem płaskim nie może powstać bez umieszczenia na nim zieleni również w Danii i we Francji. Nawet nasi najbliżsi sąsiedzi, Czesi i Słowacy, wprowadzają odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego oraz ...