Jedna koperta, a w niej jeden list, trafił do wielu odbiorców. Oddział WWF z Nowej Zelandii wysłał 30 listów prosząc kolejnych odbiorców każdego z nich o przekazanie go dalej, do sąsiadów, po przeczytaniu.

W ten sposób 30 kopert z listami trafiło do 832 odbiorców. Każda z nich przemierzyła dotychczas średnio 8,2 km. Kartka, na której napisano list z powyższą prośbą i z opisem korzyści z powtórnego wykorzystania surowców, pochodzi z makulatury, a atrament powstał z soi.

Koszt kampanii wyniósł niecałe 60 dolarów. Skuteczność? O 77% więcej wpłat na konto WWF (na projekty związane z popularyzacją recyklingu) niż w poprzedniej akcji organizacji. Po takim sukcesie kampania będzie przeprowadzona także i w innych krajach, w których mieści się WWF.

źródło: reklamaspoleczna.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj