50 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zasili budżet konkursu “Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. Wnioski można składać od 30 listopada do 30 grudnia 2015 r. Konkurs skierowany jest m.in. do samorządów, przedsiębiorców, rolników, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, organizacji pozarządowych.

Na dotacje mogą liczyć projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii – biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi  wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej, przesyłowej oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko projekty zakładające sprzedaż energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.  Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii w regionie i uniezależnienie się od dostawców spoza kraju. Podlasianie maja stać się nie tylko wytwórcami i właścicielami energii, ale także na niej zarabiać.

Energia odnawialna może być produkowana w małych, zdecentralizowanych wytwórniach prowadzonych przez osoby fizyczne czy podmioty prawne, utworzone np. przez mieszkańców, samorządy.

W ramach nowego RPOWP na zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie oze województwo przeznaczyło ponad 760 mln zł. W poprzedniej perspektywie przyznano ponad 177 mln zł dotacji na projekty związane z energią odnawialną. Z tych środków skorzystali m.in. przedsiębiorcy i samorządy.

Przykłady wykorzystania oze to m.in. montaż kolektorów słonecznych na dachach domów mieszkańców i obiektach użyteczności publicznej w 34 gminach województwa czy budowa biogazowni w Siemiatyczach i Michałowie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj