Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Polacy opracowali system monitorujący powietrze

Polacy opracowali system monitorujący powietrze
Barbara Krawczyk
29.06.2015, o godz. 11:01
czas czytania: około 2 minut
0

Dwa systemy wspomagania zarządzania środowiskiem na poziomie lokalnym: System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza (SINZaP2) oraz System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym (HRA2) opracowali specjaliści ochrony środowiska i programiści z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) z Katowic.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Stworzone przez naukowców systemy powstały w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych (in2in)”. Jego głównym celem jest stworzenie specjalistycznych baz danych i aplikacji zarządzania środowiskiem, przebudowa istniejącego oprogramowania, a także zwiększenie bezpieczeństwa danych w Internecie.

Dwa innowacyjne systemy

Pierwszy system powstał w ramach projektu opracowanego dla województwa śląskiego. Dostarcza on specjalistom zarządzającym jakością powietrza informacji o wstępnej ocenie i służy prognozowaniu jakości powietrza na wybranym obszarze. Można go wykorzystać m.in. do gromadzenia danych o źródłach i emisji zanieczyszczeń powietrza, określania poziomu stężeń tych zanieczyszczeń czy kierunku ich napływu. Zgromadzone dane pozwolą pracownikom IETU wykonywać kolejne analizy zachodzących w środowisku zmian. System można wdrożyć w skali lokalnej i regionalnej dla innych obszarów, w oparciu o zestaw danych statycznych i dynamicznych opisujących emisję i warunki meteorologiczne.

Z kolei drugi: System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym służy do analizy potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych, które mogą wystąpić w wyniku narażenia na szkodliwe substancje obecne w mediach środowiskowych na danym terenie. Wykorzystuje się go do szybkiego uzyskania informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu. HRA2 pomoże przy procesach decyzyjnych związanych z remediacją (oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku działania przemysłu lub w przypadku awarii, np. wyciek benzyny) terenów zdegradowanych chemicznie i planowaniem innych działań naprawczych w środowisku. Pozwala on na wyznaczanie podobszarów remediacyjnych, w celu wstępnego określenia zakresu prac i stopnia likwidacji narażenia. Podstawą są analizy ryzyka zdrowotnego dla trzech typowych sposobów użytkowania terenów miejskich: mieszkaniowego, przemysłowego i rekreacyjnego oraz analizy ryzyka zdrowotnego dla określonych grup receptorów np. dzieci lub osób dorosłych z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych i lokalnych warunków narażenia.

Inwestycja w przyszłość

W ramach projektu in2in, którego koordynatorem jest Piotr Cofałka z IETU, powstały już m.in. biblioteka cyfrowa licząca ponad 12 tys. książek i raportów, geoportale łączące gromadzone od kilkudziesięciu lat dane przestrzenne z wizualizacjami na mapach, a także system wideokonferencyjny i zdalnej edukacji. Instytut opracował również zdalne szkolenia m.in. o ochronie dzieci przed ołowiem i kadmem.

Projekt rozpoczął się w 2011 r., a zakończy jesienią 2015 r. Jego wartość wynosi ponad 9 mln zł, w tym udział UE prawie 7 mln zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do
css.php
Copyright © 2024