PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Węgiel, OZE i... energetyka jądrowa

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Węgiel, OZE i... energetyka jądrowa
26.11.2018, o godz. 11:04
czas czytania: około 4 minut
2

Ministerstwo Energii opublikowało i przekazało do konsultacji projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. To odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach i wskazanie kierunków działań. Czy Polska zdecyduje się na elektrownię jądrową i odejście od węgla?

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych do realizacji w perspektywie krótkookresowej. Realizacja PEP2040 odbywać się będzie poprzez osiem kierunków działań w sektorze energii, podzielonych na zadania wykonawcze.

Osiem kierunków rozwoju polskiej energetyki

Kierunki polityki energetycznej Polski do 2040 są następujące: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej, rozbudowa mocy wytwórczych i infrastruktury sieciowej
energii elektrycznej, rozwój rynków energii, rozwój odnawialnych źródeł energii, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój ciepłownictwa i kogeneracji, poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

Jeżeli chodzi o własne zasoby energetyczne, rząd chce stawiać na rentowność i innowacje w górnictwie węglowym oraz racjonalną eksploatację, wykorzystanie i dystrybucję węgla. Chce szukać własnych złóż gazu i ropy naftowej, a także zdywersyfikować dostawy
gazu ziemnego i ropy z zagranicy, chce też zwiększać wykorzystanie biomasy i odpadów nierolniczych i racjonalnie korzystać ze źródeł odnawialnych.

W ramach kierunku “rozbudowa mocy wytwórczych” rząd przewiduje 60 proc. udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., wzrost wykorzystania OZE i uruchomienie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w 2033 r. (dodajmy, że decyzja w sprawie jej budowy i lokalizacji nadal nie zapadła). Przewidziana jest rozbudowa sieci przesyłu i dystrybucji energii, bezpieczne połączenia transgraniczne, wzrost jakości dystrybucji energii, wzrost sprawności działań w sytuacjach awaryjnych, rozwój systemów magazynowania energii i rozwój sieci inteligentnych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Główne cele “polityki energetycznej państwa” to bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszaniu oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

W ramach kierunku “dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej” przewidziano: możliwość importu gazu (Baltic Pipe, terminal
LNG), sprawne połączenia transgraniczne, rozbudowę sieci przesyłu, dystrybucji i magazynów gazu. Jeśli chodzi o dostawy ropy i paliw ciekłych planowana jest rozbudowa sieci przesyłu, magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych.

W ramach kierunku “rozwój rynków energii” przewidziano: w pełni konkurencyjne rynki energii, wzmocnienie pozycji konsumenta i roli prosumenta, rozwój zarządzania popytem, spłaszczenie szczytów zapotrzebowania oraz reformę handlu energią elektryczną. W sektorze paliw naftowych przewidziano uporządkowanie struktury właścicielskiej, wzrost wykorzystania biokomponentów, paliw alternatywnych i elektromobilności, w sektorze gazu ziemnego: liberalizację runku, przekształcenie Polski w regionalne centrum przesyłu i handlu gazem, a także uruchomienie nowych segmentów wykorzystania gazu (autobusy komunalne itp.).

Wdrożenie energetyki jądrowej ma polegać na uruchomieniu pierwszego bloku jądrowego o mocy 1-1,5 GW do 2033 r., sześciu bloków jądrowych do roku 2043, (łącznie o mocy 6-9 GW), zapewnienie warunków formalno-prawnych oraz finansowych budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej, wykwalifikowanych kadr, właściwego dozoru jądrowego i perspektywiczną rolę małych reaktorów jądrowych.

W obszarze OZE przewidziano 21 proc. OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 r., rozwój bilansowania OZE, rozwój energetyki rozproszonej, klastrów energii i spółdzielnie energetycznych. W ciepłownictwie i chłodnictwie 1-1,3 pkt. proc rocznego przyrostu zużycia OZE, w transporcie 10 proc OZE w 2020, 14 proc. w roku 2020. W elektronergetyce – wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej i wzrost wykorzystania fotowoltaiki,
wsparcie rozwoju dyspozycyjnych OZE.

W ramach działań dla ciepłownictwa i kogeneracji przewidziany jest rozwój ciepłownictwa systemowego przez rozbudowę efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych (wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji, OZE i odpadów oraz ciepła z odpadów), konkurencyjność sektora wobec źródeł indywidualnych, więcej przyłączonych odbiorców do sieci. W ciepłownictwie indywidualnym zaplanowane ograniczenie wykorzystania
paliw stałych, wykorzystanie ekologicznych źródeł ciepła (gazu, noepalnych OZE, energii elektrycznej) oraz skuteczny monitoring emisji zanieczyszczeń.

W ramach poprawy efektywności energetycznej gospodarki zaplanowano 23 proc. oszczędności energii pierwotnej wg prognozy w 2030 r., wzrost świadomości ekologicznej, wzorcową rolę jednostek sektora publicznego, prawne i finansowe zachęty do działań proefektywnościowych, intensywną termomodernizację mieszkalnictwa, ograniczanie niskiej emisji (elektromobilność i ciepło systemowe) oraz redukcję ubóstwa energetycznego.

“To dokument przełomowy”

– To dokument pod wieloma aspektami przełomowy, m.in. pod względem dywersyfikacji źródeł energii. Fotowoltaika, wiatr na morzu, atom to są technologie niskoemisyjne i przekładają się na znaczące obniżenie emisji CO2 w polskim miksie energetycznym. To jest również propozycja, która daje podwaliny do wykorzystania nowoczesnych technologii i elektromobilności – powiedział o projekcie Michał Kurytka, wiceminister środowiska.

Projekt już spotkał się z pierwszymi głosami krytyki, szczególnie organizacji ekologicznych, bo przewiduje m.in. stopniowe odchodzenie od energetyki wiatrowej na lądzie. – Ze względów politycznych nie przewidujemy jednak dalszego rozwoju tej technologii (energetyki wiatrowej) w Polsce – wyjaśnia minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

ABRYS new [webinaria od 13.06.23]_AD1a

Komentarze (2)


sdfdfs

Komentarz #14768 dodany 2018-11-26 12:30:37

technologia wiatrowa najtańsza? proszę o podanie tych kosztów jak to jest liczone. wiatraki są robione ogolnie z metalu, jaki jest koszty wydobycia tych metali? zurzycia wody do mycia wiatraków? jakie są szkody w środowisku poprzez ginące ptactwo itp? co z poszanowaniem kraobrazu?


dfgdg

Komentarz #14769 dodany 2018-11-26 12:30:55

co z geotermią?

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

DSK BIOODPADY 2024 [AD1d ODPADY] 16.01-27.02.24

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Energia i recykling
css.php
Copyright © 2024