Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, synchronizacja systemów państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej oraz rozwój offshore w regionie Morza Bałtyckiego to główne tematy rozmowy ministra klimatu Michała Kurtyki z ministrem energii Litwy Žygimantasem Vaičiunasem. To pierwsze takie bezpośrednie spotkanie z partnerem zagranicznym od początku pandemii.

Jak podkreślił minister M. Kurtyka podczas wtorkowego spotkania, polsko-litewski gazociąg (GIPL) jest istotnym elementem integracji rynków gazu w krajach bałtyckich z resztą UE.

– Będzie to doskonała podstawa do dalszego zacieśniania współpracy między Polską a Litwą. Gazociąg umożliwi rozszerzanie zakresu współpracy w zakresie handlu gazem, a także wzmocni bezpieczeństwo regionalne i znaczenie naszych rynków na arenie międzynarodowej – powiedział M. Kurtyka. – Polska jest w pełni świadoma znaczenia tego projektu dla krajów bałtyckich, w szczególności dla Litwy. Staramy się zbudować gazociąg w możliwie najkrótszym czasie. Obecnie podpisywane są umowy z kolejnymi wykonawcami polskich odcinków.

Podmorski “Harmony Link”

Podczas spotkania z ministrem Ž. Vaičiunasem, które odbyło się w ramach wizyty w Polsce premiera Republiki Litewskiej Sauliusa Skvernelisa, minister Kurtyka zaznaczył, że Polska aktywnie współpracuje z partnerami z krajów bałtyckich, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w UE.

– Cieszymy się, że prace przygotowawcze do synchronizacji systemów państw bałtyckich z Europą kontynentalną są już na zaawansowanym etapie. Jesteśmy świadomi kluczowej roli operatorów systemów przesyłowych w Polsce i krajach bałtyckich. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska, tak jak dotychczas, będzie bardzo aktywnie zaangażowana, a rządy wszystkich krajów będą prezentować to samo stanowisko we wszystkich kluczowych kwestiach –  mówił M. Kurtyka.

Zwrócił także uwagę, że priorytetem jest wdrożenie wszystkich niezbędnych inwestycji, w tym przede wszystkim kabla podmorskiego między Polską a Litwą „Harmony Link”, przy finansowaniu w wysokości co najmniej 75 proc. z funduszu „Łącząc Europę” (CEF).

Polski offshore

Poinformowano także, że do 2040 r. morskie inwestycje wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej mogą wynosić 8–10 GW. Zgodnie z przewidywaniami, pierwsza morska farma wiatrowa powinna zacząć działać od 2025 r.

– Pracujemy nad projektem ustawy o morskiej energii wiatrowej, która obejmie wszystkie istotne dla inwestorów obszary, takie jak: system wsparcia, lokalne plany treści, przyłączenie do sieci, obowiązki wytwórcy energii elektrycznej oraz przepisy dotyczące budowy i eksploatacji, postępowania podatkowe i administracyjne – powiedział. – Obecnie dążymy do zacieśnienia współpracy z państwami basenu Morza Bałtyckiego w ramach grupy roboczej wysokiego szczebla BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan), której celem jest lepsza koordynacja inwestycji na Bałtyku.

Czytaj więcej

Skomentuj