Warszawa ogłosiła konkurs na specjalistę ds. zieleni, który nie tylko będzie musiał przedstawić koncepcję zarządzania zielenią miejską, ale także opracować standardy utrzymania parków, skwerów i zieleni przyulicznej.

Po rozstrzygnięciu konkursu miasto planuje powierzyć zwycięzcy stanowisko Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy ds. zieleni.

W obowiązkach nowego urzędnika będzie leżało m.in. koordynowanie i monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością miasta.

Do jego zadań będzie należało także opracowanie formy prowadzenia konsultacji społecznych przy realizacji nowych obiektów terenów zieleni oraz modernizacji, rewaloryzacji już istniejących. Po roku swej pracy będzie musiał przedstawić sprawozdanie z prowadzonej działalności.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj