Rowery, sprzęt audio, książki, przewodniki i albumy o tematyce ochrony środowiska to nagrody, które otrzymali laureaci powiatowego konkursu „Śmieciom – STOP!”. Podsumowanie tegorocznej akcji proekologicznej odbyło się 10 czerwca w starostwie.

Konkurs organizowany przez samorząd powiatu jarocińskiego od 2000 roku skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu jarocińskiego. Ma na celu popularyzację prawidłowego i racjonalnego postępowania z odpadami oraz promocję postaw i zachowań przyjaznych środowisku. – Poprzez tego typu działania chcemy zaktywizować dzieci i młodzież do badania problemów ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej – podkreśla Sławomir Frydryszak, z-ca naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.

W tym roku uczestnicy konkursu przygotowywali komiks pod hasłem „Odpady – dziś to nie problem”. W regulaminowym czasie do starostwa wpłynęło 98 prac konkursowych (41 ze szkół podstawowych, 19 z gimnazjów i 38 ze szkół ponadgimnazjalnych), które zostały ocenione przez specjalną komisję powołaną przez starostę Stanisława Martuzalskiego – patrona konkursu. Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w każdej kategorii oraz łącznie 19 wyróżnień (11 w szkołach podstawowych i po 4 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych). Nagrody ufundowane zostały z budżetu powiatu jarocińskiego.

źródło: powiat-jarocinski.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj