Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia

Poznański ITPOK świętuje 10-lecie podpisania umowy PPP między Miastem Poznań a PreZero Zielona Energia
10.11.2023, o godz. 12:36
czas czytania: około 4 minut
0

W 2013 roku władze Miasta Poznań podpisały z firmą PreZero Zielona Energia (wcześniej: SUEZ Zielona Energia) umowę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na okres 25 lat w zakresie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Jedno z najważniejszych działań z zakresu gospodarki odpadami, dziesięć lat  później, nie tylko wspiera środowisko, ograniczając odpady i emisję gazów cieplarnianych, ale też zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla regionu.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dekadę temu Miasto Poznań – dążąc do osiągniecia poziomów recyklingu wyznaczonych przez Unię Europejską – podpisało z firmą PreZero Zielona Energia umowę w formule „Zaprojektuj, Wybuduj, Sfinansuj i Zarządzaj” w zakresie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

PreZero_Kamil Majerczak, CEO Prezero Polska
Prezydent Miasta Poznań Jacek Jaśkowiak
Szymon Cegielski_Dyrektor ITPOK

Pierwszy tego typu projekt w formule PPP

Powstanie spalarni to najbardziej innowacyjny i zarazem największy projekt infrastruktury odpadowej w Polsce realizowany na mocy umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz jednocześnie jedno z najważniejszych działań ekologicznych podjętych w związku z realizacją nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej. Instalacja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami: jest ostatnim etapem postępowania z odpadami (po zapobieganiu powstawania odpadów i ich selektywnej zbiórce), w którym dzięki odzyskowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii.

Nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych

– Rocznie wytwarzamy w Polsce ok. 14 mln ton odpadów komunalnych, spośród których do recyklingu trafia zaledwie 38 proc. Brak odpowiedniej wydajności ITPOK-ów czy ich mała liczba w kraju sprawiają, że system gospodarowania odpadami komunalnymi jest niefunkcjonalny i stanowi czynnik sprzyjający rozwojowi szarej strefy. To jeden z powodów, dla którego tak istotna jest współpraca samorządów z biznesem. Obecnie wysycenie mocy polskich spalarni jest średnio dziesięć razy mniejsze niż w najbardziej zaawansowanych w recyklingu krajach Europy. Poznańska Instalacja to nowoczesne, ekologiczne, bezpieczne rozwiązanie problemu odpadów komunalnych oraz ich efektywne wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. To przykład ważnej współpracy samorządu z biznesem. Abyśmy jednak mogli racjonalnie i rzetelnie zagospodarować całość nienadających się do recyklingu odpadów, podobnych obiektów musi powstać więcej.– mówi Kamil Majerczak, CEO  PreZero Polska.

W ramach podpisanej w 2013 roku umowy Miasto Poznań m.in.: przekazało partnerowi prywatnemu działki pod budowę instalacji, wybudowało nowy układ drogowy do instalacji, a także zobowiązało się do dostarczania do instalacji odpadów i uiszczenia wynagrodzenia za unieszkodliwianie 210 tys. ton odpadów rocznie. Do zadań partnera prywatnego należało z kolei: zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa instalacji oraz zarządzanie ITPOK przez 25 lat od momentu jej uruchomienia, a także prowadzenie eksploatacji ITPOK, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej. Po 25 latach obowiązywania umowy PPP, instalacja – której koszt zaprojektowania i budowy wyniósł 724 mln zł, w tym 330 mln zł dotacji unijnej – zostanie przekazana miastu.

 


Już 20 listopada odbędzie się

 

energiawodpadach.abrys.pl


 

 

Uporządkowanie i unowocześnienie gospodarki odpadami w Poznaniu i okolicznych gminach

– Realizacja budowy ITPOK uporządkowała i unowocześniła gospodarkę odpadami w Poznaniu i okolicznych gminach. Są to obiekty wyposażone w zaawansowane i nowoczesne rozwiązania technologiczne, spełniające surowe normy ochrony środowiska, przy czym poznańska Instalacja odpowiada na realną potrzebę zagospodarowania odpadów: istotnie zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska, pozwala na utylizację odpadów nienadających się do recyklingu, równocześnie ograniczając emisje gazów cieplarnianych, w tym powstającego na składowiskach, szczególnie niebezpiecznego metanu. Ponadto, w procesie termicznego przekształcania odpadów następuje odzysk energetyczny. ITPOK ogranicza emisje dwutlenku węgla, który powstawałby przy produkcji adekwatnej ilości energii elektrycznej i cieplnej z paliw kopalnych oraz sprzyja skuteczniejszej ochronie wód gruntowych przed negatywnym działaniem odpadów komunalnych. Obecnie nie istnieje bardziej optymalna metoda postępowania z resztkami odpadowymi niż ich termiczne przekształcanie. Równie warty podkreślenia jest fakt, że wpływ nowoczesnych spalarni na otoczenie, w którym funkcjonują, jest minimalny, a spalanie odpadów nie ma na celu zastąpienia recyklingu, lecz jego uzupełnienie – mówi Szymon Cegielski, członek zarządu PreZero Zielona Energia i dyrektor Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Na przełomie XX i XXI wieku nastąpił wzrost świadomości ekologicznej. Wynikiem są unijne regulacje dotyczące gospodarki odpadowej, zgodnie z którymi odpad staje się zasobem, a odzysk jednym z preferowanych sposobów postępowania z odpadami – w myśl zasad tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie w Europie działa niemal 500 spalarni. W krajach Europy Zachodniej, które mają nowoczesne i bardzo dobrze zorganizowane systemy gospodarowania odpadami, jak np. Niemcy czy kraje skandynawskie, termicznemu przekształcaniu poddaje się nawet 50 proc. odpadów komunalnych. W tych krajach Europy, gdzie funkcjonuje odpowiednio wysokie wysycenie mocami przetwórczymi istniejących ITPOK-ów, wskaźniki recyklingu przewyższają cele klimatyczne Unii Europejskiej.

Operatorem Instalacji w Poznaniu jest PreZero

Operatorem Instalacji w Poznaniu jest PreZero, wiodąca w Europie firma zajmująca się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska. Jako dostawca usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, PreZero wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, tym samym zmniejszając poziom zanieczyszczeń i chroniąc zasoby naturalne. Zgodnie z misją „Nowe myślenie dla czystego jutra”, firma traktuje odpady jak cenne surowce, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom ogranicza niemal do zera ilość tych odpadów, których nie można poddać recyklingowi.

Zobacz też:  Poznański ITPOK

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Odpady
css.php
Copyright © 2024