Drugi miesiąc trwają prace związane z kontynuacją odpompowania i neutralizacji zanieczyszczonej cieczy ze zbiornika pomarglowego po ZSO „Górka” w Trzebini.

Prace zostały wznowione z początkiem października 2007 roku w związku z przekazaniem na ten cel 5 mln zł przez Ministerstwo Finansów. Zadanie to jest realizowane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Do dnia 26 listopada roku odpompowano i oczyszczono 64 tys. m3 cieczy i obniżono jej lustro o 95 cm w stosunku do stanu z początku października br. Zgodnie z umową na obecnym etapie prac pozostanie jeszcze do odpompowania i oczyszczenia 7 tys. m sześc. cieczy. Z kolei w ramach zadań dodatkowych, przewidzianych na obecnym etapie, w sztolni zamontowano rurociąg do oprowadzania cieczy, a aktualnie trwają jeszcze prace związane z porządkowaniem spągu w sztolni oraz konserwacją potoku Ropa od kąpieliska Balaton do jego ujścia do potoku Chechło. Natomiast po zakończeniu pompowania cieczy wykonany zostanie jeszcze odwiert w celu zapewniania grawitacyjnego odpływu cieczy ze zbiornika po zakończeniu pompowania.

Latem tego roku burmistrz Trzebini wystąpił do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zarezerwowanie w budżecie państwa na rok 2008 środków finansowych w wysokości 10 mln zł. na kontynuację prac związanych z odpompowaniem i neutralizacją zanieczyszczonej cieczy ze zbiornika pomarglowego po ZSO „Górka" w przyszłym roku. Aktualnie trwają starania, by środki na ten cel zostały zabezpieczone w przygotowywanym projekcie ustawy budżetowej.

Ponadto na wniosek burmistrza Trzebini projekt pod nazwą „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach Górka w Trzebini" został przez Ministra Środowiska zgłoszony do Indykatywnego wykazu projektów kluczowych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 dla projektu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tej kwestii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje aktualnie przetarg na opracowanie dokumentacji związanej z dalszą rekultywacją zbiornika po ZSO „Górka" – tj. m.in. unieszkodliwieniem osadów i odpadów oraz ostatecznym zagospodarowaniem terenu po wyrobisku.

Od roku 2005 w ramach realizowano zadania ze zbiornika pomarglowego po ZSO „Górka" odpompowano już i oczyszczono łącznie blisko 370 tys. m3 zanieczyszczonej cieczy i obniżono jej lustro o niespełna 6 metrów.

źródło: trzebinia.pl

Czytaj więcej

Skomentuj