Gmina Czorsztyn zdobyła tytuł „Najbardziej proekologicznej społeczności gminnej woj. małopolskiego 2007”.

Kampania promująca selektywną zbiórkę i recykling odpadów „Najbardziej Proekologiczna Społeczność Gminna Małopolski 2007” realizowana jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Forum Opakowań Szklanych. Celem projektu było zintensyfikowanie zbiórki opakowań szklanych na terenie województwa małopolskiego.

Tytuł „Najbardziej proekologiczna społeczność gminna woj. małopolskiego 2007” oraz puchar ufundowany przez FOS otrzymała Gmina Czorsztyn, za osiągnięcie poziomu zbiórki 1, 72 kg mieszkańca na miesiąc. Drugim wynikiem może poszczycić się gmina Mszana Dolna, która osiągnęła wynik: 1,18 kg na mieszkańca na miesiąc. Zaszczytne trzecie miejsce zajęła gmina miejska Wadowice, za osiągnięcie poziomu zbiórki opakowań szklanych: 0,90 kg na mieszkańca miesięcznie.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe 2004, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Eko Cykl Organizację Odzysku S.A. Kampania trwała od lutego 2007 do końca listopada 2007. Zasięgiem objęła teren całego województwa.

źródło: fos.pl

Czytaj więcej

Skomentuj