Samorządy, które tworzą Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”, podjęły się wspólnie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, aby zrealizować wymagania ustawowe krajowe i unijne w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja znajduje się na terenie 3 miast – Konin, Koło, Słupca oraz 30 gmin: Stare Miasto, Rychwał, Kazimierz Biskupi, Wierzbinek, Grodziec, Sompolno, Krzymów, Kramsk, Golina, Rzgów, Skulsk, Wilczyn, Kleczew, Dąbie, Kłodawa, Osiek Mały, Grzegorzew, Babiak, Chodów, Koło, Olszówka, Zagórów, Ostrowite, Słupca, Lądek, Strzałkowo, Orchowo, Turek, Brudzew, Władysławów. Dzięki niej ponad 350 tysięcy mieszkańców będzie korzystać z nowoczesnej gospodarki odpadami.

Realizacja projektu ma doprowadzić do właściwej gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnymi, które zobowiązują miasta i gminy do zagospodarowania odpadów selektywnie gromadzonych (także odpadów niebezpiecznych) oraz segregowania i składowania odpadów zmieszanych odbieranych od przewoźników lokalnych. Docelowo inwestycja pozwoli na zmniejszenie ilości surowców wtórnych na składowiskach, wydłużenie żywotności składowisk i maksymalnie ograniczy negatywne skutki oddziaływania na środowisko  – zanieczyszczenie wód gruntowych czy emisję do atmosfery uciążliwych związków zapachowych. Beneficjentem projektu jest Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”. Szacunkowa wartość projektu wynosi 217.478.000 PLN. Będzie ona współfinansowana z Funduszu Spójności, w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt przewiduje:

  • we wszystkich 33 miejscowościach organizację  selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”, z podziałem na szkło, papier i plastik
  • budowę kilku zbiorczych gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów, które będę pełnić funkcję stacji przeładunkowych
  • organizację i wyposażenie  gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (m.in. baterii i akumulatorów).
  • dalszą modernizację Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Koninie (MZGOK).

Dla odpadów zmieszanych planuje się budowę sześciu  punktów ich odbioru od przewoźników lokalnych. Będą one tam gromadzone i przewożone do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Koninie (MZGOK), gdzie  zostaną poddane procesowi segregowania i spalania. Z kolei osady ściekowe, w ilości  ok. 5,1 tys. ton rocznie, będą  gromadzone i przetwarzane celem wykorzystania w rolnictwie, ogrodnictwie i w energetyce. W tym celu w  Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Koninie zostanie wybudowana linia zagospodarowania osadów ściekowych.

W skład przedsięwzięcia wchodzi też likwidacja i rekultywacja  21 wysypisk na obszarze ponad 26 hektarów. Przyczyni się ona do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wyeliminowania zagrożeń dla środowiska  przez eksploatację składowisk, które nie spełniają zapisów ustawy o odpadach i zaostrzonych standardów unijnych.

źródło: konin.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj