W Tarnobrzegu dobiega końca operacja zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – informuje “Echo Dnia”.

Umowa między prezydentem a inwestorem, austriacką firmą ASA zostanie podpisana 20 grudnia. Na mocy tej umowy, zaponad 1,7 mln złotych miasto sprzeda inwestorowi 60 procent udziałów, czyli większościowy pakiet. Po podpisaniu umowy sprzedaży, podwyższona zostanie wysokość kapitału założycielskiego spółki; inwestor wniesie 700 tysięcy złotych gotówką a miasto aport rzeczowy – budynek przy ulicy Jachowicza. Inwestor zobowiązał się między innymi do poniesienia nakładów inwestycyjnych do końca roku 2011 w wysokości 4 mln zł. Kwota ta będzie objęta gwarancją bankową.

Inwestor także zobowiązał się do świadczenia usług co najmniej w takim zakresie jak czynił to dotychczas PUK (między innymi utrzymywanie czystości, zbiórka i zagospodarowanie odpadów). Nie chce też podnosić cen za usługi, chyba że będą one wynikały z przyczyn niezależnych od niego.

Do umowy prywatyzacyjnej dołączony zostanie także załącznik regulujący pakiet gwarancji socjalnych. Znajdzie się w nim gwarancja zatrudnienia dla wszystkich 116 pracowników na okres czterech lat i obowiązek odszkodowań, gdyby okres ten z winy pracodawcy został niedotrzymany. Pracownicy otrzymają także jednorazową wypłatę premii prywatyzacyjnej, po tysiąc złotych.

źródło: echodnia.eu

Czytaj więcej

Skomentuj