Prezydent Tarnobrzega i prezes austriackiego koncernu A.S.A International Environment Services Gmbh podpisali dziś umowę prywatyzująca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Za prawie 1,8 mln zł miasto sprzedaje firmie A.S.A 60 procent udziałów w PUK Sp. z o.o. Dodatkowo, po podpisaniu umowy sprzedaży, podwyższony zostanie wysokość kapitału założycielskiego spółki w postaci gotówki ze strony inwestora i aportu rzeczowego (budynku przy ul. Jachowicza) ze strony miasta.

Inwestor zobowiązał się między innymi do poniesienia nakładów inwestycyjnych do końca roku 2011 w wysokości 4 mln zł. Kwota ta będzie objęta gwarancją bankową. Inwestor także zobowiązał się do świadczenia usług co najmniej w takim zakresie jak czynił to dotychczas PUK, nie podnoszenia za nie cen, chyba, że będą one wynikały z przyczyn niezależnych od niego. Do umowy prywatyzacyjnej dołączony zostanie także załącznik regulujący pakiet gwarancji socjalnych. Znajdzie się w nim gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników na okres lat czterech i obowiązek odszkodowań, gdyby okres ten z winy pracodawcy został niedotrzymany. Pracownicy otrzymają także jednorazową wypłatę premii prywatyzacyjnej w wysokości 1.000 zł. A.S.A. zapowiada zakupienie samochodów do oczyszczania miasta i selektywnej zbiórki śmieci (w protokole porozumiewawczym mowa jest na wstępie o 250 pojemnikach).

Od nowego roku zmienią się władze PUK. Jej zarząd składać się będzie od jednego do trzech członków spośród osób desygnowanych przez austriacką A.S.A. Rada Nadzorcza składać się będzie z trzech do sześciu członków. Inwestor będzie miał prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego. Gmina będzie miała prawo desygnować jednego członka Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Nastąpi też zmiana nazwy PUK na „A.S.A. Tarnobrzeg Spółka z ograniczona odpowiedzialnością”.

Koncern A.S.A. Abfall Service AG został założony w roku 1988. Swoją działalność koncern zaczął stopniowo rozszerzać na kraje Europy Środkowej – od 1992r. jest obecny w Republice Czeskiej, na Węgrzech i na Słowacji. W połowie 2000 r. firma .A.S.A. pojawiła się na terenie Polski. W skład koncernu wchodzi m.in. spółka A.S.A International Environment Services Gmbh. Centrala polskiej gałęzi – A.S.A. Eko Polska – znajduje się w Katowicach. Od połowy 2001 roku .A.S.A. świadczy swoje usługi dla mieszkańców i klientów instytucjonalnych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnobrzegu powstało 01.01.2005 r. wskutek podziału PGK Spółka z o.o. w Tarnobrzegu na trzy niezależne podmioty. Firma świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, różnego rodzaju robót budowlanych, usług pogrzebowych oraz  zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

Czytaj więcej

Skomentuj