Prezydent Tarnobrzega i prezes austriackiego koncernu A.S.A International Environment Services Gmbh podpisali dziś umowę prywatyzująca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Za prawie 1,8 mln zł miasto sprzedaje firmie A.S.A 60 procent udziałów w PUK Sp. z o.o. Dodatkowo, po podpisaniu umowy sprzedaży, podwyższony zostanie wysokość kapitału założycielskiego spółki w postaci gotówki ze strony inwestora i aportu rzeczowego (budynku przy ul. Jachowicza) ze strony miasta.

Inwestor zobowiązał się między innymi do poniesienia nakładów inwestycyjnych do końca roku 2011 w wysokości 4 mln zł. Kwota ta będzie objęta gwarancją bankową. Inwestor także zobowiązał się do świadczenia usług co najmniej w takim zakresie jak czynił to dotychczas PUK, nie podnoszenia za nie cen, chyba, że będą one wynikały z przyczyn niezależnych od niego. Do umowy prywatyzacyjnej dołączony zostanie także załącznik regulujący pakiet gwarancji socjalnych. Znajdzie się w nim gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników na okres lat czterech i obowiązek odszkodowań, gdyby okres ten z winy pracodawcy został niedotrzymany. Pracownicy otrzymają także jednorazową wypłatę premii prywatyzacyjnej w wysokości 1.000 zł. A.S.A. zapowiada zakupienie samochodów do oczyszczania miasta i selektywnej zbiórki śmieci (w protokole porozumiewawczym mowa jest na wstępie o 250 pojemnikach).

Eko lokator Toruń

Od nowego roku zmienią się władze PUK. Jej zarząd składać się będzie od jednego do trzech członków spośród osób desygnowanych przez austriacką A.S.A. Rada Nadzorcza składać się będzie z trzech do sześciu członków. Inwestor będzie miał prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego. Gmina będzie miała prawo desygnować jednego członka Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Nastąpi też zmiana nazwy PUK na „A.S.A. Tarnobrzeg Spółka z ograniczona odpowiedzialnością”.

Koncern A.S.A. Abfall Service AG został założony w roku 1988. Swoją działalność koncern zaczął stopniowo rozszerzać na kraje Europy Środkowej – od 1992r. jest obecny w Republice Czeskiej, na Węgrzech i na Słowacji. W połowie 2000 r. firma .A.S.A. pojawiła się na terenie Polski. W skład koncernu wchodzi m.in. spółka A.S.A International Environment Services Gmbh. Centrala polskiej gałęzi – A.S.A. Eko Polska – znajduje się w Katowicach. Od połowy 2001 roku .A.S.A. świadczy swoje usługi dla mieszkańców i klientów instytucjonalnych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnobrzegu powstało 01.01.2005 r. wskutek podziału PGK Spółka z o.o. w Tarnobrzegu na trzy niezależne podmioty. Firma świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, różnego rodzaju robót budowlanych, usług pogrzebowych oraz  zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj