W Szczecinie ruszył pierwszy przetarg na przebudowę Bulwaru Elbląskiego. Rewitalizacja nabrzeża jest elementem projektu „Promenada z widokiem na Odrę – Przebudowa Szczecińskich bulwarów”, realizowanego przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt przebudowy Bulwaru Elbląskiego zakłada naprawę uszkodzonego nabrzeża, które w chwili obecnej wyłączone jest z eksploatacji i niedostępne dla mieszkańców miasta i turystów. Przebudowane nabrzeże będzie miało charakter nabrzeża postojowego z bezpośrednim dostępem do drogi, co wpłynie na ożywienie tego obszaru miasta oraz znacząco poprawi estetykę nabrzeża Odry.

Projekt „Promenada z widokiem na Odrę – Przebudowa Szczecińskich bulwarów” zakłada kompleksową przebudowę zagospodarowania trzech bulwarów, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną przystosowane do uprawiania turystyki wodnej, uzupełniając braki miejsc do postoju jednostek sportowych i turystycznych oraz statków białej floty. Ponadto projekt zakłada przebudowę nabrzeża wraz z budową nowej infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających. Na Bulwarze Piastowskim planuje się wykonać kompleksowa przebudowę zagospodarowania terenu (układ komunikacyjny, zmiana organizacji ruchu) przebudowę nabrzeża wraz z budową nowej infrastruktury (zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę) – na potrzeby jednostek pływających oraz przystosowanie pod potrzeby turystyczne, poprawę bezpieczeństwa oraz estetyzację otoczenia. Teren ten zostanie udostępniony dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni. Na Bulwarze Gdyńskim nastąpi wymiana nawierzchni, przebudowa części hydrotechnicznej, budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających, uzbrojenie terenu w energię elektryczna i wodę oraz przystosowanie pod potrzeby turystyczne, poprawę bezpieczeństwa i estetyzację otoczenia. Bulwar zostanie udostępniony dla osób niepełnosprawnych.

Koszt realizacji całego projektu to ponad 44 mln złotych, z czego 22 mln zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj