Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przeszło w ręce samorządu tyskiego i dziewięciu okolicznych gmin.

18 października 2007r. w Ministerstwie Skarbu Państwa podpisano akt notarialny zbycia akcji RPWiK Tychy S.A. na rzecz Gminy Tychy dzięki któremu Miasto Tychy i 9 sąsiadujących gmin może wspólnie zarządzać Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy samorządami, akcje zostaną podzielone proporcjonalnie do wartości majątku przedsiębiorstwa na terenie danej gminy oraz liczby jej mieszkańców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj