Ministerstwo Gospodarki przygotowuje zmiany przepisów określających sposób oznakowania dystrybutorów biopaliw używanych na stacjach paliwowych i zakładowych. Resort opracował także rozporządzenie regulujące zasady wydawania certyfikatów jakości biokomponentów.

Pierwszy projekt rozporządzenia nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych używanych na stacjach paliwowych i zakładowych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja rodzaju oraz objętości komponentów zawartych w biopaliwie. Aby ujednolicić identyfikację wizualną z innymi przepisami, znak informacyjny na dystrybutorach zostanie powiększony do 60 mm. Natomiast na pistoletach nalewczych wprowadzone zostanie oznakowanie w kształcie koła o minimalnej średnicy 40 mm.

Resort gospodarki przygotował także projekt rozporządzenia określający tryb wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. Do tej pory obowiązywały świadectwa jakości biokomponentów

MTP 300 x 250

Resort proponuje także skrócić do jednego roku okres, na jaki wydawany ma być certyfikat. Dzięki temu zostanie zniesiony obowiązek przeprowadzania corocznego orzekania o jakości biokomponentu. Coroczna weryfikacja warunków organizacyjno-technicznych u przedsiębiorców stworzy również możliwość lepszej kontroli przestrzegania przez nich obowiązujących wymogów.

Zdaniem MG proponowane zmiany przyczynią się to do zapewnienia wysokiej jakości biokomponentów, a tym samym do stworzenia lepszych warunków rozwoju rynku biopaliwowego.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj