Ministerstwo Gospodarki przygotowuje zmiany przepisów określających sposób oznakowania dystrybutorów biopaliw używanych na stacjach paliwowych i zakładowych. Resort opracował także rozporządzenie regulujące zasady wydawania certyfikatów jakości biokomponentów.

Pierwszy projekt rozporządzenia nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego oznakowania dystrybutorów do paliw ciekłych używanych na stacjach paliwowych i zakładowych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja rodzaju oraz objętości komponentów zawartych w biopaliwie. Aby ujednolicić identyfikację wizualną z innymi przepisami, znak informacyjny na dystrybutorach zostanie powiększony do 60 mm. Natomiast na pistoletach nalewczych wprowadzone zostanie oznakowanie w kształcie koła o minimalnej średnicy 40 mm.

Resort gospodarki przygotował także projekt rozporządzenia określający tryb wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące. Do tej pory obowiązywały świadectwa jakości biokomponentów

Resort proponuje także skrócić do jednego roku okres, na jaki wydawany ma być certyfikat. Dzięki temu zostanie zniesiony obowiązek przeprowadzania corocznego orzekania o jakości biokomponentu. Coroczna weryfikacja warunków organizacyjno-technicznych u przedsiębiorców stworzy również możliwość lepszej kontroli przestrzegania przez nich obowiązujących wymogów.

Zdaniem MG proponowane zmiany przyczynią się to do zapewnienia wysokiej jakości biokomponentów, a tym samym do stworzenia lepszych warunków rozwoju rynku biopaliwowego.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj