Rząd pozytywnie zaopiniował projekt nowelizacji ustaw samorządowych, który zakazuje członkom komisji przetargowych zasiadania w komisji rewizyjnej rady. Projekt jeszcze w marcu przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość.- To jest zjawisko niedopuszczalne i korupcjogenne – oceniała na niedawnym posiedzeniu Sejmu aktualny stan prawny w tej dziedzinie Małgorzata Sadurska (PiS).Obecnie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, funkcji członka komisji rewizyjnej nie można łączyć z funkcją przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady gminy. Zgodnie z ustawami o samorządzie powiatu i samorządzie województwa funkcji członka komisji rewizyjnej nie można łączyć z funkcją przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego organu stanowiącego oraz członkostwa w zarządzie.
Zdaniem posłów wymaga to zmiany ze względu na możliwy konflikt interesów. Jeżeli radny uczestniczyłby w czynnościach wykonawczych gminy (powiatu, sejmiku województwa), a następnie podejmował istotne decyzje jako członek komisji rewizyjnej, następowałaby sytuacja kontroli przez radnych własnych działań, co prowadzi do konfliktu interesów oraz sprzyja powstawaniu sytuacji korupcjogennych.
Posłowie zaproponowali, by w wprowadzić przepis zakazujący radnym – członkom komisji rewizyjnych, uczestniczenia w czynnościach z zakresu działalności wykonawczej gminy, w tym w komisjach przetargowych. Zmiana prawa usprawni funkcjonowanie administracji publicznej, zapewni transparentność procedur oraz ograniczy problem korupcji w administracji lokalnej – zapowiadają wnioskodawcy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj