Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. Prace nad tym dokumentem trwały od 2020 r. Na jego podstawie Małopolska będzie mogła ubiegać się o włączenie jej do grona regionów węglowych z dostępem do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Od blisko roku prowadziliśmy intensywny dialog z gminami, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz związkami zawodowymi, by wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania, łagodzące negatywne skutki transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej – powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji. – Współpraca ta zaowocowała przygotowaniem kompletnego dokumentu, wskazującego główne problemy oraz kierunki działań w zakresie złagodzenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej.

W wyniku wielomiesięcznych starań samorządu województwa, Rząd RP ujął Województwo Małopolskie w projekcie Umowy Partnerstwa. Małopolska jest jednym z sześciu województw, ubiegających się o środki z Funduszu.

– Jako główny cel transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej zdefiniowaliśmy dążenie do modelu gospodarki neutralnej dla klimatu. Musimy pamiętać, że Małopolska Zachodnia to region, w którym przemysł węglowy jest kluczowym pracodawcą. Konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, aby odpowiednio zadbać o ludzi, lokalne społeczności oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy są w centrum tych zmian i których proces transformacji dotknie najbardziej – podkreślał wicemarszałek Urynowicz.

Przygotowany projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji zawiera: wskazanie terytoriów najbardziej narażonych na negatywne oddziaływania planowanych zmian; diagnozę wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych związanych z transformacją energetyczną Małopolski Zachodniej; identyfikację potrzeb i celów oraz rodzaje przewidywanych operacji i ich oczekiwany wkład w łagodzenie skutków transformacji.

Zdefiniowane zostały trzy cele szczegółowe:

  • aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy;
  • stabilna i zróżnicowana niskoemisyjna gospodarka ze zminimalizowaną presją środowiskową;
  • wysoka jakość i atrakcyjność środowiska.

Ostateczna decyzja, dotycząca uwzględnienia Małopolski Zachodniej oraz potencjalnej wysokości kwoty alokacji w programie zostanie podjęta w ramach uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem. Podstawą negocjacji będą zapisy projektu Umowy Partnerstwa oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Czytaj więcej

Skomentuj