Urząd Miasta Krosna rozpoczyna akcję edukacyjno-informacyjną, która ma za zadanie wskazanie świadomej i odpowiedzialnej postawy właścicieli psów – dbałości o otoczenie i uruchomienie nawyku sprzątania po swoim pupilu.

Problem psich odchodów pozostawionych na trawnikach, chodnikach i placach zabaw jest najbardziej widoczny w Krośnie głównie na osiedlach mieszkaniowych: Markiewicza, Traugutta, czy Tysiąclecia. Dotychczasowe akcje prowadzone przez UM Krosna okazywały się mało skuteczne lub wręcz zostały zakończone niepowodzeniem. Tak było np.  z budową  „psiej ubikacji” na osiedlu Markiewicza.

Na tym osiedlu w 2007 roku po raz pierwszy została rozpropagowana pilotażowo akcja pod hasłem: „Posprzątaj po swoim przyjacielu”. W ramach prowadzonej akcji, miasto sfinansowało plakaty, ulotki, rękawiczki oraz woreczki i łopatki, a młodzież pod patronatem Zarządu Rejonowego w Krośnie PCK przeprowadziła akcję, wręczając każdemu właścicielowi psa akcesoria do sprzątania.

– Jednak bez świadomego i odpowiedzialnego udziału mieszkańców Krosna, sami urzędnicy nie byli w stanie skutecznie zrealizować akcji. Po przeprowadzeniu szczegółowej  analizy  wszystkich wcześniej podejmowanych działań i trudności z jakimi spotykają się na co dzień mieszkańcy miasta, niejednokrotnie potykając się o „psi problem”, w roku bieżącym stwierdziliśmy, że sami, jako urzędnicy samorządowi, nie zdołamy wdrożyć i realizować ich skutecznie – mówi Krzysztof Smerecki Sekretarz Miasta Krosna. – Zwróciliśmy się zatem do tych instytucji, które naszym zdaniem mogłyby nam pomóc działając również w swoim interesie. Po kilku spotkaniach z udziałem przedstawicieli: krośnieńskich spółdzielni i wspólnot  mieszkaniowych, zarządów osiedli, Policji, Straży Miejskiej, Związku Kynologicznego, wypracowaliśmy program, którego celem jest promocja właściwych postaw mieszkańców miasta Krosna w zakresie opieki nad zwierzętami – dodaje Smerecki.

Program ten obejmuje:
– akcję informacyjną realizowaną poprzez plakaty i ulotki,
– prezentację spotów o tematyce związanej z akcją,
– przeprowadzenie happeningów i innych działań promujących akcję wraz z imprezą na jej zakończenie.

Ponadto UM Krosna wspólnie z krośnieńskimi spółdzielniami mieszkaniowymi podjął równolegle działania w zakresie:
– zachęcenia właścicieli sklepów sprzedających akcesoria zwierzęce i karmę dla zwierząt do zwiększenia asortymentu o przyrządy do zbierania odchodów,
– wytypowania i oznakowania koszy na śmieci, w których deponowane mogą być odpowiednio zebrane odchody,
– rozpropagowania celów akcji w postaci plakatów i ulotek.

źródło: krosno.pl 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj