W grudniu w ramach programu “Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania” uruchomiony został na terenie Poznania system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pomysłodawcami i organizatorami przedsięwzięcia są Urząd Miasta Poznania oraz ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. W ramach programu został uruchomiony jeden stały i osiemnaście czasowych punktów zbierania, do których można bezpłatnie oddawać zepsute i zużyte urządzenia elektryczne – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetleniowy. Do punktu zbierania można oddać dowolną ilość elektrośmieci. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) stare i zużyte urządzenia to odpady niebezpieczne, które powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika razem z innymi odpadami, ani porzucać w nieodpowiednim miejscu. Grozi za to kara grzywny do 5 tys. złotych. Jednak jak wynika z badań społecznych przeprowadzonych na zlecenie ElektroEko, zaledwie 30% respondentów zadeklarowało, że słyszało o ustawie. Zdecydowana większość Polaków pozbywa się elektrośmieci w sposób niezgodny z prawem – najczęściej wyrzucane są one do „zwykłego” śmietnika lub oddawane do punktów skupu złomu.

Czytaj więcej

Skomentuj