Przedstawiciele województwa małopolskiego oraz czterech małopolskich miast: Krakowa, Tarnowa, Oświęcimia i Nowego Sącza podpisali 20 października porozumienie „Razem Przeciw Smogowi”. Wspólne działanie zapewnić ma jeszcze skuteczniejszą ochronę jakości powietrza w Małopolsce.

W imieniu Województwa Małopolskiego podpisy złożyli marszałek Marek Sowa i wicemarszałek Wojciech Kozak.

Pamiętam jak dwa lata temu, w tej sali, podpisywaliśmy umowę dotyczącą współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Od tego czasu udało się zbudować cały ruch społeczny w tej sprawie oraz zgromadzić całkiem pokaźny budżet na realizację naszych założeń – powiedział marszałek Marek Sowa. Podkreślił, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na działania związane z regionalną polityką energetyczną zarezerwowano 420 mln euro, w tym ponad 100 mln euro przeznaczonych zostanie na dofinansowanie wymiany kotłów i rozwój sieci ciepłowniczych.

Zarówno Kraków, Nowy Sącz, Tarnów jak i Oświęcim borykają się z problemem nadmiernie zanieczyszczonego pyłem w powietrza i zobowiązane są przez Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do podejmowania działań naprawczych w celu poprawy jakości powietrza. Sygnatariusze dzisiejszego porozumienia doszli do wniosku, że działania te przyniosą pozytywne efekty tylko w przypadku partnerskiej współpracy zarówno w zakresie wymiany doświadczeń, jak i inicjowania kolejnych działań.

Największe miasta w regionie będą współpraca m.in. w kwestii tworzenia i utrzymania terenów zielonych, budowy parkingów P+R, kontroli palenisk, czy projektów edukacyjnych. Sygnatariusze chcą też wymieniać informacje w zakresie potencjalnych źródeł finansowania projektów, których celem jest ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, a także wspólnie lobbować na rzecz zmiany prawa. Łącznie porozumienie określa 12 obszarów wspólnych działań.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj