Fundacja RECAL opublikowała szeroki raport poświęcony obecnej sytuacji w gospodarce odpadami aluminiowymi. Publikacja „Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu” to rezultat kilkunastu miesięcy obserwacji i analiz wszystkich ogniw długiego łańcucha podmiotów zaangażowanych w zbierania aluminium: od gmin, przez firmy odbierające odpady, punkty skupu, sektor usług, po instalacje komunalne.

Jak piszą autorzy publikacji „Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu”, powodem jej powstania była potrzeba rzetelnego opisania stanu gospodarki odpadami opakowań z aluminium, którymi od ponad 25 lat zajmuje się Fundacja RECAL. “Gospodarki odpadami, którą obecnie cechuje brak spójnych danych, nieprecyzyjnych szacunków i wykluczających się informacji – to rzeczywistość, z którą mierzy się wielu uczestników tego rynku w Polsce” – piszą autorzy.

Fakty, diagnozy, ustalenia i liczby

Sytuacja ta, zdaniem twórców raportu, dotyka praktycznie całą branżę, która często musi podejmować strategiczne decyzje przy braku spójnych wytycznych i w nieustannie zmieniającym się otoczeniu prawnym.

– Z dumą prezentujemy niniejsze opracowanie – pełne faktów i rzetelnych, dokładnie zweryfikowanych diagnoz, ustaleń i liczb. To najbardziej kompleksowe, a jednocześnie przejrzyste i przystępne kompendium wiedzy o recyklingu aluminium – mówi Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji RECAL.

– Jak sama nazwa wskazuje, podajemy w nim najlepsze znane nam rozwiązania, by zbliżyć się do „zamknięcia obiegu”, czyli sytuacji, w której każda tona wprowadzonego na rynek aluminium będzie zbierana i przetwarzana w nowy produkt. Od początku przyświecało nam, by nie skupiać się jedynie na najpopularniejszym opakowaniu zawierającym aluminium, czyli puszce napojowej, tylko wnikliwie prześledzić los wszystkich innych opakowań, w których ten cenny metal występuje. Dzięki temu wiemy już gdzie, jak i dlaczego tracimy go tak dużo. I wiemy też, co zrobić, by ten stan rzeczy przerwać – dodaje J. Wodzisławski.

Zdiagnozowanie luk, barier i trudności

Autorzy raportu w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prześledzili wszystkie ogniwa długiego łańcucha podmiotów zaangażowanych w zbierania aluminium: od gmin, przez firmy odbierające odpady, punkty skupu, sektor usług, po instalacje komunalne.

Pozwoliło to zdiagnozować wszystkie luki, bariery i trudności, a mowa tu zarówno o kwestiach systemowych, wynikających z niewystarczającego wyposażenia sortowni i słabej jakości selektywnej zbiórki, jak i bardziej prozaicznych „niedociągnięciach”, takich jak nieprecyzyjne informacje dotyczące segregacji odpadów, których udzielają mieszkańcom samorządy.

W rezultacie opracowanie przysłużyć się ma nie tylko środowisku, ale również mieszkańcom i biznesowi. Publikacja w wersji elektronicznej jest do bezpośredniego pobrania TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj