Ministerstwo Środowiska zaprezentowało interpretację przepisów o recyklingu, które zmieniła obowiązująca od 12 marca br. ustawa o odpadach.

Publikujemy stanowisko resortu w sprawie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

"12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca m.in.  ustawę o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jedną ze zmian w dotychczasowych przepisach jest zmiana art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1, mówiąca o obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy.

Obowiązek ten, w myśl znowelizowanych przepisów, dotyczy tylko tych wprowadzających pojazdy, którzy wydają karty pojazdów (o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Pozostali wprowadzający pojazdy (w związku ze zmianą art. 12 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji), nie są obowiązani do zapewnienia sieci, jak również nie są uprawnieni do jej zapewnienia.

W związku z określeniem nowych warunków w zakresie obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli wprowadzający pojazd, który nie był wydającym kartę pojazdu i mógł skorzystać z możliwości zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wydał oświadczenie o zapewnieniu sieci (bądź fakturę zawierającą takie oświadczenie) przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy to jest przed 12 marca 2010 r., wówczas to oświadczenie może być uznawane jako dokument wymagany do rejestracji pojazdu – w związku z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nawet jeśli pojazd jest rejestrowany po dniu 12 marca 2010 r."

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj