Prawie 60 mln zł będzie kosztować modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaworze (Dolnośląskie). Gmina podpisała właśnie umowę z wykonawcą tej inwestycji.

Jaworski magistrat poinformował, że umowa na modernizację oczyszczalni ścieków została podpisana z firmą Miko-Tech z Łazisk Górnych. Opiewa ona na niemal 60 mln zł. W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty w oczyszczalni i zostaną zmodernizowane już istniejące.

Modernizacja oczyszczalni, według jaworskich urzędników, wpłynie na spadek kosztów jej funkcjonowania; zwiększy się też jej wydajność. Nowa oczyszczalnia ma zabezpieczyć Gminę Jawor na kolejne 50 lat. Leszek Światkowski z Urzędu Miasta w Jaworze poinformował, że modernizacja oczyszczalni jest najdroższą i największą inwestycją w historii tego dolnośląskiego miasta.

Przebudowa oczyszczalni to trzeci etap projekt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na ternie aglomeracji jaworskiej”. W ramach tego przedsięwzięcia budowana jest też przepompownia ścieków oraz nitka wodociągowa od przepompowni do oczyszczalni ścieków. Wartość tych wszystkich inwestycji to ponad 108 mln zł, z czego 85 proc. to środki unijne.

Czytaj więcej

Skomentuj