Trwa modernizacja zbiorników wody pitnej „Warpie” w Jaworznie. To jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ponieważ obiekty te zapewniają ciągłość dostawy wody pitnej dla miasta.

Renowacji są poddawane żelbetowe konstrukcje budowli, jak i elewacje wewnętrzne i zewnętrzne.

– Zewnętrzna otulina betonowa, która częściowo utraciła już swoje właściwości ochronne została skuta, a na jej miejsce zostanie położona nowa warstwa betonu natryskowego – wyjaśnia Józef Natonek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Następnie ściany zbiorników będą uszczelniane żywicą poliuretanową. Wymieniona zostanie także armatura wodociągowa.

Modernizację – z racji na konieczność utrzymania ciągłości pracy zbiorników – zaplanowano na kilka etapów. W pierwszym etapie naprawie będą podlegały dwa zbiorniki powierzchniowe. Etap drugi zakłada renowację zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem nowej skarpy ziemnej. Następnie zostanie utworzony nowy układu zasilania elektrycznego, układ oświetleniowy, ogrodzenie oraz instalacja przeciwwłamaniowa i system monitoringu.

Jaworznickie zbiorniki wody pitnej pracują w układzie pięciu zbiorników – dwa „nowe” oraz trzy „stare”. Ich średnica wynosi od 21 do 25 metrów. Jako obiekty technologiczne zapewniają ciągłość dostawy wody pitnej dla miasta – szczególnie dla centralnych oraz południowych dzielnic. W swych wnętrzach nowe zbiorniki potrafią zgromadzić po 2500 m3, natomiast starsze podziemne obiekty po 1700 m3 każdy.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum OTIK z Gdyni, które specjalizuje się w odnowie powierzchni żelbetowych. Zaplanowane na dwa lata (2010-2011) prace naprawcze dwóch powierzchniowych zbiorników, których pojemność wynosi po 2,5 tys. m3, będą kosztować ponad 4 mln zł.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj