Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR) zaapelowała o podwyższenie o 60 proc. kwot dofinansowania do usuwania folii rolniczych. Chce także, by do grona odpadów kwalifikowanych do programu dopłat dołączyć używane w rolnictwie opony.

Pismo z prośbą o rządowe dotacje zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaadresował do Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska.

Zwiększenie dofinansowania

Obecnie dofinansowaniem w kwocie 500 zł/t objęte są siatki i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big Bag. KRIR zawnioskował o podwyżkę kwoty dofinansowania do 800 zł/t odpadów z folii

– Program dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej to inicjatywa, która stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Jednakże obecne dofinansowanie wynoszące 500 zł/t nie pokrywa kosztów związanych z usuwaniem odpadów w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska, dlatego wiele gmin nie decyduje się na przystąpienie do programu – uzasadnia KRIR.

Opony

Ponadto, KRIR wnosi o rozszerzenie programu dofinansowania na opony rolnicze. Opony stanowią znaczący problem dla środowiska, ponieważ ich nieprawidłowe usuwanie skutkuje zanieczyszczeniem gleby i wody. – Dlatego uważamy, że rozszerzenie programu dofinansowania na opony rolnicze będzie kolejnym ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska – pisze KRIR.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest najwyższym organem samorządu rolniczego w Polsce. Członkami tego samorządu z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający wkłady gruntowe w tych spółdzielniach.

 

Czytaj więcej

Skomentuj