29 marca 2021 r. rozpoczyna się drugi nabór do Eurepean City Facility (EUCF), czyli Europejskiego Instrumentu Miejskiego, którego głównym celem jest wsparcie samorządów w przygotowaniu i realizacji ambitnych projektów wpisujących się w nowe cele energetyczno-klimatyczne. W tej edycji grant w wysokości 60 tys. euro otrzyma aż 66 wnioskodawców – to ponad dwa razy więcej niż podczas pierwszego naboru.

Inicjatywa EUCF ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne). Jego nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach.

W ramach EUCF wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. euro oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Proces składania wniosków jest prosty oraz przejrzysty i składa się z dwóch etapów: szybkiej weryfikacji kwalifikowalności oraz złożenia pełnego formularza aplikacyjnego.

Europejski Instrument Miejski ma na celu:

  • dostarczenie miastom praktycznej wiedzy technicznej i finansowej, inspirowanej najlepszymi praktykami europejskimi, w celu pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych,
  • budowanie kompetencji urzędników w opracowywaniu nowych projektów i zapewnienie im narzędzi oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów i transferu wiedzy,
  • ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim gminom, do finansowania prywatnego oraz finansowania ze środków UE m.in.: z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego (EFSI), programu Horyzont 2020 czy usług Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Podczas drugiego naboru, który potrwa od 29 marca do 31 maja 2021 r. grant w wysokości 60 tys. euro trafi do 66 wnioskodawców – to ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku pierwszej edycji.

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach w ramach EUCF, które będą obowiązywać podczas aplikowania w drugim naborze, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” przygotowało webinarium informacyjne, które odbędzie się 17 marca w godzinach od 10 do 12.40.

Podczas tego wydarzenia krajowy ekspert EUCF w Polsce przedstawi najważniejsze informacje dotyczące podmiotów kwalifikowalnych do składania wniosków, procesu aplikowania czy rodzaju działań jakie mogą zostać sfinansowane.

Rejestracji na spotkanie można dokonać TUTAJ, zaś więcej informacji o EUCF znajduje się na stronach: www.eucityfacility.eu oraz www.pnec.org.pl/pl/eucf.

 

Czytaj więcej

Skomentuj