Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie podpisał 17 stycznia umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Oławie”.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”. Wykonawcą powyższej inwestycji jest firma: AWBUD Sp. z o.o.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:
–  modernizacji pompowni osadu nadmiernego,
– adaptacji istniejącego zagęszczacza grawitacyjnych i OKF-u na zbiorniki buforowe,
– budynku mechanicznego zagęszczania osadu i wyposażenie go w instalację z wirówką,
– zbiornika osadu zagęszczonego,
– pompowni osadu zagęszczonego,
– dwóch reaktorów ATSO (autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów),
– instalacji dezaktywacji odorów z reaktorów ATSO,
– pompowni operacyjnej osadu dla procesu ATSO,
– zbiornika magazynowo-schładzającego, z instalacją odzysku ciepła, modernizacji budynku odwadniania osadu, z wymianą urządzeń m.in. prasy taśmowej na wirówkę,
– budowy magazynu osadów w konstrukcji stalowej i betonowym podłożu  – około 1000 m2, wraz z niezbędnymi instalacjami,
– wagi samochodowej,
– nowych przewodów technologicznych,
– budowy układów zasilania w energię elektryczną i sterowania,
– rozbudowy układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni (dróg wewnętrznych, chodników) w zakresie umożliwienia prawidłowej eksploatacji obiektów objętych niniejszym kontraktem.

źródło: zwik.olawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj