W ubiegły piątek podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie pod Giżyckiem.

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu „Regionalny system gospodarski odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”, realizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.

Budowa ZUOK w Spytkowie pochłonie ok. 56 mln zł z czego połowa będzie pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

O znaczeniu tej inwestycji nie tylko dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich, ale również całego makroregionu, świadczy fakt wpisania budowy spytkowskiego zakładu do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007 – 2010 oraz ujęcia jej jako zadania priorytetowego w ogólnej strategii rozwoju województwa.

Zakład będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo i będzie obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób.

Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in. budynek administracyjny, halę sortowni wraz z budynkiem socjalnym, kompostownię, wagę, przejazdową myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne.

ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy, przyjmując dziennie ok. 105 ton odpadów. Zatrudnionych tu będzie ok. 48 osób.

Źródło: ZUOK Spytkowo

 

Czytaj więcej

Skomentuj