PGE Energia Ciepła wybrała wykonawcę II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Dzięki inwestycji, która kosztować będzie ponad 362,4 mln zł, przetwarzanych będzie do 180 tys. ton odpadów rocznie.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, podpisana została już umowa z wykonawcą – konsorcjum w składzie: PORR S.A. i Termomeccanica Ecologia.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie dyr. Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie Paweł Majewski, dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE, zwiększy się jej wydajność.

180 tys. ton odpadów rocznie

„Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie. Odzyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z odpadów poprawia efektywność lokalnego systemu gospodarowania odpadami i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego” – dodał.

II linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii, oddanej do użytku pod koniec 2018 roku. Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi.

Kiedy II linia będzie gotowa?

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac związanych z zabudową II linii technologicznej w ITPOE planowane jest na IV kwartał 2024 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 362,4 mln zł.

Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi ok. 100 tys. ton odpadów rocznie. Wydajność drugiej linii technologicznej będzie wynosić ok. 80 tys. ton odpadów rocznie.

Jak zaznaczono w komunikacie, rozbudowana instalacja ITPOE będzie nadal przetwarzać odpady pochodzenia komunalnego oraz odzyskiwać z nich energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców Rzeszowa przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Czytaj więcej

Skomentuj