1 / 4

Przy miejskiej sortowni odpadów w Łodzi powstała ścieżka ekologiczna. Jej głównym celem jest zwiększenie wśród mieszkańców poziomu ekologicznej świadomości oraz zwrócenie uwagi jak ważna jest selektywna zbiórka odpadów.

Ścieżka składa się z kilku stacji mieszczących się na terenie sortowni, przystanki znajdują się także przy stacji nadawczej, gdzie w pierwszej kolejności przywożone są odpady odebrane od mieszkańców; PSZOK, czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; składowisku balastu; magazynie surowców wtórnych oraz przy miejscu gdzie stacjonują ptaki drapieżne, których celem jest odstraszanie ptactwa żerującego na składowisku.

Punktem docelowym wycieczek jest namiot, pod dachem którego prowadzone będą warsztaty ekologiczne promujące przede wszystkim selektywną zbiórkę odpadów. Na rozstawionych w jego wnętrzu ekspozycjach można zobaczyć surowce i granulaty uzyskane podczas recyklingu, z których otrzymuje się gotowe produkty. Ponadto zwiedzający mogą obejrzeć filmy, plansze edukacyjne oraz wysłuchać ekologicznych ciekawostek.

Kosze na śmieci na ulicach polskich miast są w większości:

Wyświetl wyniki głosowania

Loading ... Loading ...

Dzieci, uczniowie i studenci

MPO Łódź zaprasza do odwiedzania ścieżki przede wszystkim uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz studentów i dzieci w wieku przedszkolnym, a także osoby starsze, które chciałyby zasięgnąć wiedzy jak na co dzień radzić sobie z odpadami.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników i tak np. dla przedszkolaków będą one prowadzone w formie gier i zabaw z wykorzystaniem surowców wtórnych, natomiast dla studentów przewidziane są prelekcje dotyczące innowacyjnych rozwiązań w gospodarce odpadami.

Ścieżka powstała z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, przy wsparciu firm: Rekopol, Remondis Electrorecycling i Polowat. Chętni do odwiedzania ścieżki proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na adres: sekretariat@mpolodz.pl lub odpady@mpolodz.pl. Zajęcia są bezpłatne.

MPO_EDU5a

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj