Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi przygotowało dla mieszkańców miasta PORADNIK MPO, który stanowi swoistą instrukcję segregacji odpadów. Poradnik został opracowany w prosty i przystępny sposób, tak by każdy mieszkaniec mógł z niej swobodnie skorzystać, nie mając żadnej wiedzy związanej z segregacją odpadów.

"Jak mieszkaniec Łodzi może (bezboleśnie) przejść do (tajemnego jeszcze) stowarzyszenia osób stosujących Selektywną Zbiórkę Odpadów."

1. Co to jest Selektywna Zbiórka Odpadów?
Selektywna Zbiórka Odpadów polega na zbieraniu do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i worków śmieci przez nas „produkowanych”. Jest lepszym sposobem od tradycyjnego sortowania odpadów, co wykazała praktyka w różnych krajach Europy.

2. Co zyskujemy włączając się w Selektywną Zbiórkę Odpadów?
– zmniejszamy ilości odpadów trafiających na składowiska odpadów komunalnych
– pozyskujemy większej ilości surowców wtórnych

PAMIETAJMY:
– wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew a ze 100 ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru
– odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii, ile zużyłaby 100 W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny a szkło nie ulega rozkładowi i może być przetwarzane nieograniczoną ilość razy
– odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody, produkcja aluminium pobiera bardzo dużo energii: na wyprodukowanie 1kg aluminium potrzeba tyle samo energii ile na wyprodukowanie 20kg chleba

3. W jaki sposób będziemy realizować Selektywną Zbiórkę Odpadów w naszych domach?
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ŁODZI z 1 lutego 2006 roku zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Łodzi określa zasady utrzymania czystości na terenie miasta. Wykonanie tej Uchwały zostało powierzone Prezydentowi Miasta Łodzi i Prezydent odpowiada za jej realizację. § 21.1 rozdziału 5 tego Regulaminu nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek wprowadzenia Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości indywidualnych jak i wspólnot mieszkaniowych, czy nieruchomości spółdzielczych i gminnych.

Po podpisaniu stosownych aneksów do umów z MPO Łódź lub innymi firmami wywozowymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej zobowiązani jesteśmy używać worków :
– worki w kolorze pomarańczowym „SUROWCE” o pojemności 120 l,
– worki w kolorze zielonym „SZKŁO” o pojemności 120 l,
– worki w kolorze białym „MOKRE – BIO” o pojemności 30 l.

Sezonowo będą używane worki na skoszoną trawę i liście o pojemności 120 l. Ponadto używany będzie pojemnik na pozostałe odpady nie podlegające segregacji tzw. zmieszane odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej niskiej zobowiązani jesteśmy do używania takich samych worków na odpady jak przy zabudowie jednorodzinnej, natomiast pojemniki na tzw. zmieszane odpady komunalne będą ustawione w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości.

Jeżeli natomiast jesteśmy mieszkańcami wyższego bloku lub wieżowca będziemy używać worków:
– worki w kolorze pomarańczowym „SUROWCE” o pojemności 120 l,
– worki w kolorze zielonym „SZKŁO” o pojemności 120 l
Worki te będą odbierane w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości, na przykład w pomieszczeniach zsypowych. Tam też wystawione będą pojemniki na tzw. zmieszane odpady komunalne.

Do worków w kolorze pomarańczowym „SUROWCE” wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurty, serki, butelki po olejach spożywczych, butelki po napojach typu PET itp.) , opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach, torebki foliowe, drobne elementy plastikowe, metale (puszki po napojach, narzędzia, wieszaki aluminiowe i metalowe). NIE WRZUCAMY: opakowań po sokach i mleku typu Tetra Pak, pampersów i podkładek higienicznych, opakowań po środkach ochrony roślin, farbach, lakierach, olejach technicznych oraz opakowań po lekach.

Do worków w kolorze zielonym „SZKŁO” wrzucamy: odpady ze szkła opakowaniowego, słoiki i butelki. NIE WRZUCAMY: szyb okiennych i samochodowych, luster, porcelany, duraleksu i szkła zbrojonego.

Do worków w kolorze białym „MOKRE – BIO” wrzucamy: odpady z owoców i warzyw, liście i fusy z herbaty i kawy razem z filtrami, skorupki jaj. NIE WRZUCAMY: resztek mięs, wędlin, ryb, kości.

ODPADY, KTÓRYCH NIE WRZUCAMY DO KOLOROWYCH WORKÓW  JEST ZABRONIONE I ODPADY POZOSTAŁE, ODKŁADAMY DO TRADYCYJNYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY NIE PODLEGAJĄCE SEGREGACJI !

Worki odbierane będą po ich zapełnieniu, po poinformowaniu MPO Łódź lub w myśl ustaleń zawartych w aneksie do umowy, WYJĄTEK stanowi  worek w kolorze białym „MOKRE – BIO”, który musi być odbierany nie rzadziej niż raz w tygodniu. Natomiast pojemniki na odpady nie segregowane czyli tzw. zmieszane odpady komunalne muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W nowe worki będziemy mogli się zaopatrzyć w MPO Łódź i otrzymywać je w sposób ustalony w aneksie do umowy.

4.Co zrobić, żeby włączyć się w Selektywną Zbiórkę Odpadów?
Pamiętajmy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku wzrostowi o 500 % ulega tzw. opłata za korzystanie ze środowiska, którą MPO lub każda inna firma wywozowa uiszcza od wywiezienia 1 tony odpadów komunalnych czyli odpadów, które nie zostały posegregowane. Sposobem na uniknięcie tak drastycznego wzrostu ceny wywozu produkowanych przez nas śmieci jest udział w Selektywnej Zbiórce Odpadów.
W przypadku indywidualnych właścicieli nieruchomości należy skontaktować się z MPO Łódź i umówić się na spotkanie z przedstawicielem Firmy, na którym można będzie indywidualnie negocjować ceny usług. To samo dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych. Mieszkańcy tych budynków powinni wymóc presję na zarządcach nieruchomości, aby skutkiem ich zaniechania czy opieszałości nie płacić większych rachunków a przez to nie nadwyrężać budżetu domowego.

PAMIĘTAJMY:
Udział w Selektywnej Zbiórce Odpadów:
– to zachowanie bogactw naturalnych naszego kraju,
– to mniej wysypisk śmieci,
– to oszczędność w naszych domowych budżetach.

Czytaj więcej

Skomentuj