Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacji przyjęła we wtorek bez poprawek nowelę ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Podczas wtorkowego posiedzenia senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła jednogłośnie i bez poprawek nowelizację do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Ma ona na celu stworzenie ram prawnych dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Wydobycie zapasów

Wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, obecny podczas posiedzenia komisji, podkreślił, że ustawa m.in. ułatwi prace, których efektem będzie dostosowanie istniejącego magazynu w Górze, znajdującego się w grupie PKN Orlen jako IKS Solino, w taki sposób, by przyspieszyć wydobycie złożonych tam zapasów ropy naftowej i paliw.

“W obu przypadkach chodzi o dojście do możliwości uruchomienia zapasów w ciągu 90 dni. W przypadku ropy naftowej mamy dwa szczeble: 150 dni od 1 stycznia 2024 r. i docelowe 90 dni od 1 stycznia 2029 r. Dla paliw ma to być 90 dni od 1 stycznia 2024 r. Żeby to się udało potrzebna jest modernizacja, by pozyskać dodatkowe wolumeny solanki na potrzeby wytłaczania ropy i paliw ponad obecne możliwości eksploatowanych złóż w Górze i Mogilnie” – wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że przewiduje się też uruchomienie kopalni soli w Lubieniu Kujawskim lub Damasławku.

Zapewnienie bezpieczeństwa gazowego

“To jest związane z rozbudową pojemności magazynowych +pod gaz ziemny+. To zadanie ma realizować Gaz – System. W związku z powyższym nowela ustawy realizuje potrzeby państwa także, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze paliw gazowych. Oczywistą rzeczą jest potrzeba rozbudowy magazynów gazu dla zapewnienia optymalnego i stabilnego zarządzania systemem gazowym w związku ze wzrostem popytu na gaz w Polsce” – zaznaczył Małecki.

Zwrócił uwagę, że w przypadku ropy i paliw mówimy o już istniejących magazynach, które w związku z ograniczoną infrastrukturą do wydobycia ropy i paliw nie pozwalają obecnie na wydobycie posiadanych zapasów w takim czasie, w jakim powinno się je wydobywać.

“Prace, które prowadził Orlen bez specustawy były obarczone pewnymi ograniczeniami. Przyspieszenie tych prac będzie możliwe po wprowadzeniu rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa” – stwierdził wiceminister.

Czytaj więcej

Skomentuj