18 października otwarta zostanie słoneczna suszarnia osadów wybudowana na terenie oczyszczalni ścieków w Dziarnach k/Iławy. Celem realizacji tego projektu było rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych, powstających w procesie oczyszczania ścieków z terenu miasta i gminy Iława.

Technologia solarna jest obecnie stosowana do suszenia osadów w małych i średnich oczyszczalniach ścieków. Suszarnia pokryta jest powłoką przepuszczającą światło słoneczne, które powoduje wzrost temperatury osadu i w konsekwencji odparowanie części zawartej w nim wody. Wilgotne powietrze usuwane jest z pomieszczenia przy pomocy instalacji wentylacyjnej. Proces suszenia wspomagany jest poprzez odpowiednie mieszanie warstwy osadu.

Suszenie słoneczne stosowane jest już w około 30 obiektach w Europie. W Polsce działają od kilku lat suszarnie w Rzeszowie i Skarżysku Kamiennej. Obiekty te dają zadowalające efekty suszenia przy najniższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W suszarniach konwencjonalnych, wykorzystujących ciepło uzyskiwane ze spalania paliwa lub z energii elektrycznej do odparowania 1 tony wody potrzebne jest ok. 800 kWh energii cieplnej. W przypadku suszarni słonecznej do odparowania 1 tony wody konieczne jest dostarczenie ok. 30 kWh. Jest to energia potrzebna do mieszania osadu i wentylowania pomieszczenia suszarni.

Stacja suszenia osadu w Dziarnach została wykonana w formie szklarni o powierzchni ok. 1600 m2. Procesowi suszenia poddawane będzie rocznie ok. 1 800 ton osadu mechanicznie odwodnionego o wilgotności ok. 80%. Dodatkowo, z uwagi na potencjalne możliwości wybudowanej instalacji, planuje się dowożenie do suszarni osadów z okolicznych oczyszczalni ścieków w tym z oczyszczalni w Suszu, Nowym Mieście Lubawskim i Lubawie. Do przerzucania i przemieszczania osadu zastosowano urządzenie Wendewol, które wprowadza osad do suszarni, a następnie miesza go i przesuwa w kierunku punktu odbioru osadu wysuszonego, znajdującego się na przeciwległym końcu suszarni. Suszarnia, w celu umożliwienia jej całorocznego wykorzystania, wyposażona została w instalację ogrzewania podłogowego. Źródło dodatkowej energii cieplnej stanowią ścieki oczyszczone. Energia cieplna jest z nich pozyskiwana dzięki zastosowaniu pompy ciepła. Dodatkowo, do ogrzewania osadu wykorzystana zostanie energia cieplna emitowana przez agregat prądotwórczy, wytwarzający energię elektryczną z biogazu. Zaprojektowana wielkość i wyposażenie suszarni pozwoli na odparowanie rocznie ok. 1 870 ton wody z suszonego osadu. Około 1 300 ton odparowywane będzie dzięki energii słonecznej, a pozostała ilość za pomocą energii pozyskiwanej dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz odzyskowi energii cieplnej z agregatu prądotwórczego. Wysuszony osad w postaci granulatu wykorzystywany będzie na cele energetyczne, rolnicze, przyrodnicze i rekultywacyjne.

EkoFundusz dofinansował przedsięwzięcie dotacją w wysokości około 1,7 mln zł (49% kosztów projektu). Środki te zostały wykorzystane na zakup i montaż przerzucarki osadu, systemu automatycznego sterowania oraz na budowę hali suszarni.

źródło: Fundacja EkoFundusz

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj