1 / 12

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Praga” została uruchomiona nowoczesna instalacja ozonowania pośredniego i filtrów węglowych. Zakończenie tej inwestycji oznacza, że każdy z zakładów wodociągowych należący do MPWiK w Warszawie został wyposażony w zaawansowane, efektywne układy technologiczne, zapewniające mieszkańcom stolicy wodę najwyższej jakości.

Dzięki modernizacji, a przede wszystkim zastosowaniu nowoczesnych technologii, z wody tutaj uzdatnionej w ciągu najbliższych tygodni zostanie wyeliminowany chlor. A to głównie on wpływał na pogorszenie jej smaku i zapachu. – powiedziała na otwarciu SUW „Praga” Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego procesu uzdatniania wody w SUW „Praga” (dawniej: Zakład Wodociągu Praskiego), dodatkowo o ozonowanie pośrednie i filtrację na granulowanym węglu aktywnym. Podstawowym celem inwestycji wartej 82 mln zł było zmniejszenie dawek środków stosowanych do końcowej dezynfekcji, co ma znaczący wpływ na poprawę smaku i zapachu wody dostarczanej odbiorcom.

Codziennie dostarczamy mieszkańcom Warszawy blisko 300 mln litrów wody. Dzięki innowacyjnym technologiom stosowanym w naszych zakładach produkcyjnych, można ją pić prosto z kranu, w każdej dzielnicy miasta – podkreśliła Hanna Krajewska, prezes MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Jak to działa?

W zmodernizowanym układzie technologicznym, podobnie jak przed inwestycją, woda ujmowana jest z Wisły przy pomocy perforowanych przewodów (drenów), ułożonych ok. siedem metrów poniżej piaszczystego dna. Po procesie infiltracji przez naturalne złoże piaskowo-żwirowe, którym pozostaje dno rzeki, woda poddawana jest napowietrzaniu w aeratorach a następnie filtracji pospiesznej.

W wyniku rozbudowy ciągu technologicznego zakładu, proces uzdatniania został uzupełniony o kolejne etapy. Pierwszym z nich jest ozonowanie pośrednie: dawki ozonu wprowadzane są do wody w czterech równoległych liniach ozonowania za pomocą tzw. dyfuzorów, a czas kontaktu wody z ozonem wynosi ok. 10 minut. Następnie woda poddawana jest filtracji węglowej w dziesięciu komorach filtracyjnych o łącznej powierzchni ponad 700 m². Każda z nich wypełniona jest dwumetrową warstwą granulowanego węgla aktywnego.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji technologii uzdatniania, z wody jeszcze skuteczniej usuwane są cząstki organiczne, co pozwala na znaczne zmniejszenie dawek środków stosowanych do końcowego etapu – dezynfekcji. Maksymalna planowana dobowa wydajność zakładu wynosi 100 tys. m³, natomiast średnia dobowa produkcja to blisko 65 tys. m³ wody, co pokrywa ok. 30% zapotrzebowania stołecznej aglomeracji.

Poprawa smaku i zapachu wody dzięki unijnym funduszom

Bezpośrednim efektem inwestycji powinna być istotna poprawa smaku i zapachu wody odczuwana przez mieszkańców blisko 1/3 powierzchni Warszawy, pozostających w strefie zasilania tego wodociągu (tj. Wawra, Rembertowa, Pragi Południe, Wilanowa, części Pragi Północ, Targówka oraz rejonów Mokotowa i Śródmieścia położonych poniżej Skarpy Wiślanej). Dzięki zmodernizowaniu wszystkich zakładów wodociągowych spółki, które działają w oparciu o najnowocześniejsze, dostępne na światowym rynku technologie, w całej aglomeracji warszawskiej woda jest smaczna i nadaje się do picia prosto z kranu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Jego łączna wartość to 329 747 196 euro (1 483 895 378,46 zł), a wysokość wkładu finansowego z Funduszu Spójności wyniosła 196 507 667 euro (884 304 160,99 zł). Wykonawcą inwestycji było konsorcjum IDS-BUD S.A. (lider), Seen Technologie Sp. z o.o. (partner), Instal Warszawa S.A. (partner).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj