Wczoraj w gminie Halinów (woj. mazowieckie) przeprowadzono referendum “śmieciowe”. Choć ponad 90 proc. głosujących opowiedziało się za przejęciem przez gminę obowiązku odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, to do osiągnięcia wymaganego pułapu frekwencji (30 proc.) zabrakło 78 głosów.

Mieszkańcy odpowiadali na pytanie „Czy jesteś za odpłatnym przejęciem przez Gminę Halinów obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wyposażania nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustaloną przez Radę Gminy Halinów na zasadach określonych odrębną uchwałą”. Do udziału w referendum uprawnionych było 10238 mieszkańców gminy. Udział w głosowaniu wzięło 2994 mieszkańców, co stanowi 29,24 % uprawnionych. 2730 głosów oddano na opcję "TAK", a 234 głosy na "NIE".

– Wysoki próg frekwencji jaki postawił ustawodawca spowodował, że mimo wysiłku nie osiągnęliśmy zamierzonego celu. Mam nadzieję, że radni i mieszkańcy nie zrezygnują i za pół roku wrócimy do urn jeszcze lepiej zorganizowani, tym razem w pełni skutecznie – mówi Jolanta Damasiewicz, burmistrz Halinowa.

źródło: halinow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj