Koalicja Miast to projekt miast, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a obecnie współpracują z Wrocławiem – zwycięzcą konkursu.

Projekt ma na celu prezentacje kulturowe miast na scenie Wrocławia: Gdańska, Katowic, Lublina i Łodzi skupione na najbardziej charakterystycznych dla nich narracjach kulturowych oraz na tym, co stanowi o ich genius loci.

W tym tygodniu Wrocław stanie się sceną, na której spotkają się najlepsze pomysły i praktyki kulturowe z każdego z miast koalicji. Przedstawiciele pięciu miast będą dyskutować na konferencji, która odbędzie się w dniach 20-21 października we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Istotnym wymiarem Koalicji jest dyskusja o samorządowej odpowiedzialności za kulturę polską. Będzie to praca merytoryczna, skupiona wokół obszaru Miejskich Polityk Kulturalnych, zmierzająca do powstania programu wsparcia dla samorządów oraz zredefiniowania roli kultury w polityce miast zmierzających w stronę innowacyjnych kulturalnych polityk rozwojowych.

Co to jednak oznacza w praktyce? Jak formułować nowoczesną kulturalną politykę rozwojową na szczeblu samorządowym? Jak skutecznie mobilizować zasoby kultury, by ożywić dynamizm rozwojowy metropolii? Jakimi narzędziami się posługiwać? To główne zagadnienia dyskusji podjęte podczas konferencji we Wrocławiu.

Konferencja organizowanej jest w ramach cyklu Kultura Samorządowa 25+, koordynowana przez Narodowe Centrum Kultury we Wrocławiu, współorganizowana przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj