1 / 26

Oficjalnie otwarta w czwartek spalarnia w Bydgoszczy działa już pełną parą. Zobacz, jak zakład wygląda od środka!

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy będzie pracować 24 godziny na dobę, przekształcając rocznie w prąd i ciepło około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin.

Bydgoska ekoelektrociepłownia zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań w zakresie odzysku surowców i redukcji składowania odpadów na składowiskach oraz pozwoli uniknąć ewentualnych kar za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE.

Warto dodać, że w trzech punktach Bydgoszczy staną tablice informacyjne, na których podawane będą poziomy stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Pierwsza z nich została już zamontowana przy ekoelektrociepłowni i wskazuje średniodobowe parametry emisyjne. Kolejne zainstalowane zostaną na osiedlach Kapuściska i Łęgnowo (na budynkach szkoły).

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj