Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast jest trudnym i złożonym procesem, dlatego też wymaga bliskiej współpracy międzysektorowej. Drzewa w mieście nie tylko tworzą przyjazną do życia przestrzeń – zwiększenie ich liczby to także konieczność wynikająca z gwałtownych zmian klimatycznych. Z tych względów powstała publikacja “Infrastruktura w zgodzie z drzewami”.

Publikacja jest efektem zawiązania koalicji „Drzewa w mieście”, która angażuje miejskie jednostki odpowiedzialne za zieleń i urbanistyczny kształt miasta, przedstawicieli biznesu, aktywistów oraz gestorów sieci.

W ramach współpracy Fundacji Dom Pokoju, Fundacji Ekorozwoju, Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, firmy Skanska, Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia a także dr inż. Marzeny Suchockej oraz mgr inż. arch. kraj. Dominiki Krop-Andrzejczuk udało się zdiagnozować liczne bariery utrudniające sadzenie drzew w obrębie ścisłego centrum miasta – prawne, mentalne czy wynikające z niewystarczającej wiedzy na temat dostępnych technologii.

W efekcie powstał prosty podręcznik, który podpowiada, jak współpracować, przedstawia
niekonwencjonalne metody ochrony cennych drzew oraz zabezpieczania drzew w trakcie prowadzenia inwestycji, a także podsumowuje sprawdzone wrocławskie rozwiązania związane z dbaniem o młode drzewa.

https://www.facebook.com/katarzyna.szymczakpomianowska.3/posts/493071254620176

Publikację opracowano w przystępny sposób i wzbogacono ilustracjami, aby służyć jako użyteczne narzędzie, które przyczyni się do zwiększenia liczby drzew w miastach.

Czytaj więcej

Skomentuj